Valmanifest 2018: Tre lyft för Sverige

Fysioterapeuternas initiativ för ett hälsosammare Sverige för alla.

Fysioterapi är den ledande tidningen för landets fysioterapeuter

Den har en oberoende roll och ingår som uppskattad förmån för dig som är med i Fysioterapeuterna.

Välkommen som medlem du också!

Teresa Friman, medlem sedan 2003: "Tack vare förbundet har jag fått ett bredare kontaktnät"

Databasen som är till för dig i ditt arbete

MEDLEMSFÖRMÅN: Mätmetoder är en unik databas med fysioterapeutiska mätmetoder.

Fysioterapeuterna fyller 75 år

Den 10 januari 1943 bildades förbundet.

Nyheter

Strategi för e-hälsa och digitalisering framtagen

2018-02-15 10:18

Påverkansarbete

För vår profession är digitalisering ett medel för att nå vår vision om ett samhälle där alla ska...

Nya riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom

2018-02-14 13:51

Kliniska riktlinjer

Fysioterapeuterna har tagit fram riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom.

Fyra nya patientbroschyrer

2018-02-12 11:36

Levnadsvanor, Medlemsförmån

Fyra nya patientbroschyrer har tagits fram inom ramen för Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt....

Kalendarium
feb
22

22 februari 2018 – 23 februari 2018

Ultraljudskurs fördjupning övre extremitet

Borås

Sektionen för OMT

mar
03

03 mars 2018 – 04 mars 2018

Kliniskt resonemang, höft-ländrygg-bäcken

Medfit, Stockholm

Sektionen för OMT

mar
05

05 mars 2018, 20:00 – 05 februari 2018, 21:00

Styrelsemöte

Sektionen för Andning och cirkulation

mar
06

06 mars 2018

Årsmöte

Fysioterapin Mölndal

Sektionen för Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering

mar
09

09 mars 2018

Utbildningsdag - Swedish Pain Society

Stockholm

Smärtsektionen

Platsannonser på fysioterapi.se

Ordförande Stefan Jutterdals tweets