Välkommen till Fysioterapeuterna Service AB

Här är förbundets sidor för företagare! På dessa webbsidor hittar du många medlemsförmåner och information till dig som arbetar privat, både med eller utan etablering, eller funderar på att börja göra det. Som företagare är du automatiskt ansluten till Fysioterapeuterna Service AB.

Aktuellt, samt kurs- och aktivitetserbjudande

Längre ner på denna sida hittar du Aktuellt samt kurs- och aktivitetserbjudande.

Medlem i Fysioterapeuterna Service AB?

Logga in på Min sida för att se om du är medlem i Fysioterapeuterna Service AB. Är du inte ansluten fyller du i formuläret nedan.

Företagarjouren

För dig som är företagare och medlem i Fysioterapeuterna Service AB.

Tel: 08-567 06 100 (växeln, begär att bli kopplad till företagarjouren)
jorgen.lundqvist@fysioterapeuterna.se
martha.gurmu@fysioterapeuterna.se

Telefontider

Måndagar:  09.00-12.00
Tisdagar:  Ingen telefontid
Onsdagar:  09.00-12.00
Torsdagar:  09.00-12.00
Fredagar:  Ingen telefontid
Aktuellt för företagare

Medlemserbjudande på app för bokföring och fakturering

2017-05-15 12:22

Företagande, Medlemsförmån

Fysioterapeuterna Service AB har tecknat avtal med Wrebit som innebär att du som medlem kan prova...

Medlemsrabatt på avgiften till Fysioterapi 2017

2017-05-02 15:13

Företagande, Medlemsförmån, Fysioterapi 2017

Som medlem i Fysioterapeuterna har du 30 procents rabatt på deltagaravgiften till Fysioterapi 201...

Ny dom i kammarrätten avseende moms vid nyttjande rättsavtal

2017-04-07 10:47

Företagande

Denna dom berör fysioterapeuter verksamma med etablering, det vill säga Nationella taxan.

Kurs- och aktivitetskalender
maj
30

30 maj

Seminarium i kvalitets- och ledningssystem i Göteborg

Göteborg

Fysioterapeuterna, Företagande, Medlemsförmån

F-skattebevis

En förändring från Skatteverket innebär att F-skattebeviset inte längre kommer automatiskt. Aktuell handling skall man således själv beställa i form av ett registerutdrag. F-skattsedel eller F-skattebevis finns inte längre utan istället kan du beställa ett registerutdrag som visar att du är godkänd för F-skatt.

Beställa registerutdrag

(där det framgår om du är godkänd för F-skatt eller FA-skatt) Ring Skatteverkets automatiska servicetelefon 020-567 000 och ange direktval 6806. Det kostar inget att beställa ett registerutdrag.

Bluffakturor

Det är vanligt att företagare blir utsatta för bluffakturor.

Så här hanterar du bluffakturor (uppdaterad 2016)

Länkar

Patientsäkerhetsberättelse

Alla vårdgivare är från och med 2011 skyldiga att lämna en patientsäkerhetsberättelse till sitt landsting/region. De sammanställer sedan en rapport.

Det finns också en handbok om kommunikationskrav i lagen som finns på Socialstyrelsens hemsida.

SKL har tagit fram en mall för att skriva en patientsäkerhetsberättelse.

Processkarta

Fysioterapeuternas Service AB har utarbetat en processkarta och annat material för att vägleda dig som medlem vid uppbyggnad av ett systematiskt kvalitet- och ledningssystem samt vid förbättringsarbete inom verksamheten.