Internationella Fysioterapins Dag

Den 8 september varje år infaller Internationella Fysioterapins Dag, som brukar uppmärksammas stort i Sverige. Var med och fira du också! Hundratals fysioterapeuter och sjukgymnaster firar genom att finns på torg, köpcentrum, sjukhus och vårdcentraler, och berätta vad fysioterapi är och vad fysioterapeuter gör.

Internationella Fysioterapins Dag firades 2015 på bland annat Gävle sjukhus. Foto: Björn Hanérus/Gefle Dagblad.

Internationella Fysioterapins Dag firades 2015 på bland annat Gävle sjukhus. Foto: Björn Hanérus/Gefle Dagblad.

Årets budskap 2016: Namnbytet och första instans

I år fortsätter vi sprida kunskap om namnbytet och budskapet från valmanifestet; Fysioterapeuter som första instans för patienter med besvär i rörelseorganen. Material med dessa budskap finns att beställa. 

Beställ material senast 26 augusti

Senast fredagen den 26 augusti behöver vi din beställning för att materialet ska hinna fram i tid. Materialet skickas utan kostnad för dig som medlem.

Formulär: Vad gör du på Fysioterapins Dag?

Lägg material i väntrummet, sätt upp affischer på din arbetsplats, anordna en tipspromenad, föreläsning eller bjud på fika. Det är endast fantasin som sätter begränsning på vad du kan hitta på denna dag.

Hämta inspiration genom media och foton från Fysioterapins Dag 2015

SÅ HÄR FIRAS FYSIOTERAPINS DAG 2016:
(listan fylls på efterhand)

Karlstad

Foajén vid matsalen Centralsjukhuset, kl. 11.30-14.00
Fysioterapeuter delar ut material och pratar om namnbytet, fysioterapeut som pimärinstans och goda levnadsvanor.

Linköping

Distrikt Östergötland och Ergonomisektionen bjuder in till Öppet hus i Linköping. Kom och lyssna på intressanta föredrag under hela dagen.

Örebro

Wilandersalen, Universitetssjukhuset i Örebro
Distrikt Örebro bjuder in till en kvalitetsdag, i samarbete med Region Örebro län. Kvalitetsdagen är tänkt som en eftermiddag där fysioterapeuter (sjukgymnaster) i Region Örebro län träffas för att inspireras, sprida kunskap, lära av varandra och nätverka. Syftet är att synliggöra kollegors engagemang och kompetens lokalt i Örebro!

Presskontakt

Peter Karlsson. Foto: Eva Dalin.

Peter Karlsson
Kommunikationsansvarig

Tel 08-567 06 117
Mobil 0709-286 117
peter.karlsson
@fysioterapeuterna.se

Bakgrund

Initiativtagare till Internationella Fysioterapins Dag är WCPT, World Confederation for Physical Therapy. Den 8 september 1951 grundades WCPT. 

Pressmeddelande från WCPT 2015

WCPT har sammanställt ett verktygslåda med guider och idéer kring aktiviteter som går att göra.

WCPT har en samlad rapportering där de berättar om hur dagen firats de senaste åren i olika delar av världen.