Internationella Fysioterapins Dag

Fredagen den 8 september 2017 infaller Internationella Fysioterapins Dag.

Beställ material och var med och fira! Hundratals fysioterapeuter och sjukgymnaster firar genom att finns på torg, köpcentrum, sjukhus och vårdcentraler, och berätta vad fysioterapi är och vad fysioterapeuter gör.

Internationella Fysioterapins Dag firades 2015 på bland annat Gävle sjukhus. Foto: Björn Hanérus/Gefle Dagblad.
Internationella Fysioterapins Dag firades 2015 på bland annat Gävle sjukhus. Foto: Björn Hanérus/Gefle Dagblad.

Rörelselyft i fokus på Fysioterapins Dag 2017

Under Internationella Fysioterapins Dag sätter vi i år fokus på rörelselyft för barn, arbetslivet och äldre. Det är vårens hälsoresa som resulterat i en rapport som handlar om rörelselyft för barn och unga, ett hälsosamt arbetsliv och äldre med konkreta förslag på hur bland annat fysioterapeuters kunskaper kan användas bättre inom vård, skola, arbetslivet och omsorgen, men även samhället i stort.

Tre nya foldrar om Rörelselyft

Från rapporten har förbundet tagit fram tre foldrar med tre rörelselyft; ett rörelselyft för barn och unga, ett för arbetslivet och ett för äldre. Rapporten och dessa tre foldrar utgör det valmanifest med frågor som förbundet kommer driva inför och under valet 2018.

Så här firas Fysioterapins Dag 2017 (Lista på aktiviteter som rapporterats in)

Borås

Rehabhuset ingång 10 Södra Älvsborgs Sjukhus kl. 07.30-16.30
Bemannad informationstation med plakat som uppmärksammar Fysioterapins dag med Rörelselyft-foldrar. Give-aways i form av svenska äpplen.

Gävle

Gävle Sjukhus kl. 9-15
Bemannad informationsstation i sjukhusets entré med plakat och broschyrer som uppmärksammar Fysioterapins dag.

Göteborg

HMC Sverige
Affischer uppsatta i lokalen samtidigt som vi utbildare bland annat fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom smärta och förflyttning. 

Previa Företagshälsovård kl 08.00-10.00
Frukostmöte för kunder med följande innehåll: Fysisk aktivitet för arbetslivet stillasittande - vår tids röka, Fysisk aktivitet och psykisk ohälsa.

Hudiksvall

Din Hälsocentral, ca 8.30-15 (ej hela tiden)
Fysioterapeuterna står i entrén till hälsocentralen med plakat och foldrar för att informera om Fysioterapins Dag och hur vi fysioterapeuter jobbar.

Håbo kommun

Rehabenheten kl. 7.30-16.00
Samtliga sjukgymnaster i Håbo kommun kommer denna dag byta yrkestitel till fysioterapeut för att se framåt i vårt arbete. Information om detta kommer gå ut i lokalpress samt på kommunens hemsida och Facebook.

Kalmar

Distrikt Kalmar arrangera gratis yoga-klasser för medlemmar i Västervik, Oskarshamn och Kalmar.

Karlshamn

Rehab Linden kl 7.30-15.00
I väntrumet placeras en rollup med info om namnbytet. Även broschyrer läggs ut med information om fysioterapi.

Karlstad

Vi skriver en insändare om behovet av fysioterapeuter i skolan, som vi hoppas få publicerad denna dag.

Laholm

Rehabs lokaler kl. 11-12
Rehab Laholms kommun har bjudit in alla fysioterapeuter i kommunen för att träffas och bekanta oss med varann, på agendan för diskussion står: Övergångar HSV avtalet ska bli smidiga. Kurser/föredrag tipsa varann. Kan vi dra nytta av varandras kunskaper på annat sätt? 

Linköping

Missionskyrkan, Drottninggatan 22 kl. 8.30-17.00
Distrikt Östergötland och Sektionen för ergonomi bjuder in till Öppet hus.

Sotenäs kommun

Hunnebohemmet kl 14.30-16
Information med planscher och affischer. Fika och mingel med personal och chefer i Sotenäs kommun.

Stockholm

Aktiv Fysioterapi Södra, Ersta sjukhus
Infomaterial med planscher, broschyrer i väntrummet. Godisskål i väntrummet och information på Facebook.

Umeå + videolänk

Vårdvetarhuset kl. 13-15
Vi firar med intressanta föreläsningar om kopplingen mellan rörelse och hälsa! Ett samarrangemang mellan Fysioterapeututbildningen vid Umeå universitet och Distrikt Västerbotten.

Läs mer

Uppsala

Aleris Nyby Vårdcentral kl. 8-11
Niclas och Ivette kommer att dela ut information om vad en fysioterapeut gör. Vi kommer att erbjuda enklare balanstest samt benstyrketest för personer över 60 år. Fysioterapeuterna kommer att informera om vikten av att träna balans och benstyrka i fallprevention. Välkomna!

Trollhättan

Trollhättan centrum kl. 10-14
Vi kommer vara en fysioterapeut och en arbetsterapeut ute på stan och erbjuda att göra enklare balanstester, lämna ut information/broschyrer samt visa enklare hjälpmedel. Detta kommer främst vara riktat mot äldre och uppmärksamma fallförebyggande åtgärder.

Varberg

Varbergs Sjukhus kl. 12-16.30
Politikerlunch 12-13 (styrelsen) Föreläsning - Vikten av fysisk aktivitet vid långvarig smärta Föreläsning - Fysioterapi-ledd ortopedisk triage Diskussion: Fysioterapeuters roll i vårdkedjan. After work för alla kollegor på Harrys i Varberg.

Västerås

Västerås Sjukhus konferensrum plan 1, kl. 10.00-14.00
Föreläsningar av fysioterapeuter för fysioterapeuter.

Örebro

Bohmansalen, Universitetssjukhuset kl. 8.30-12
Kvalitetsdag för fysioterapeuter arrangeras av Distrikt Örebro i samarbete med Region Örebro län.

Östersund

Östersunds sjukhus kl. 11-14
Vi bjuder in äldre för aktiviteter, dialog och föreläsning utifrån rörelselyftet för äldre.

 

Bakgrund

Initiativtagare till Internationella Fysioterapins Dag är WCPT, World Confederation for Physical Therapy. Den 8 september 1951 grundades WCPT. 

Pressmeddelande från WCPT 2017

WCPT har sammanställt ett verktygslåda med guider och idéer kring aktiviteter som går att göra.

WCPT har en samlad rapportering där de berättar om hur dagen firats de senaste åren i olika delar av världen.