Internationella Fysioterapins Dag

Fredagen den 8 september 2017 infaller Internationella Fysioterapins Dag.

Beställ material och var med och fira! Hundratals fysioterapeuter och sjukgymnaster firar genom att finns på torg, köpcentrum, sjukhus och vårdcentraler, och berätta vad fysioterapi är och vad fysioterapeuter gör.

Internationella Fysioterapins Dag firades 2015 på bland annat Gävle sjukhus. Foto: Björn Hanérus/Gefle Dagblad.
Internationella Fysioterapins Dag firades 2015 på bland annat Gävle sjukhus. Foto: Björn Hanérus/Gefle Dagblad.

Rörelselyft i fokus på Fysioterapins Dag 2017

Under Internationella Fysioterapins Dag sätter vi i år fokus på rörelselyft för barn, arbetslivet och äldre. Det är vårens hälsoresa som resulterat i en rapport som handlar om rörelselyft för barn och unga, ett hälsosamt arbetsliv och äldre med konkreta förslag på hur bland annat fysioterapeuters kunskaper kan användas bättre inom vård, skola, arbetslivet och omsorgen, men även samhället i stort.

Tre nya foldrar att beställa - beställningslänk längre ner

Från rapporten har förbundet tagit fram tre foldrar med tre rörelselyft som du kan beställa till Fysioterapins Dag; ett rörelselyft för barn och unga, ett för arbetslivet och ett för äldre.

Foldrarna kan du lägga i ditt väntrum, men lämpar sig främst till politiker och beslutsfattare i din kommun och ditt landsting. Rapporten och dessa tre foldrar utgör även det valmanifest med frågor som förbundet kommer driva inför och under valet 2018.

Beställ material senast fredag 25 augusti för leverans till Fysioterapins Dag!

Så här firas Fysioterapins Dag 2017 (Lista på aktiviteter som rapporterats in)

Göteborg

HMC Sverige
Affischer uppsatta i lokalen samtidigt som vi utbildare bland annat fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom smärta och förflyttning.

Linköping

Missionskyrkan, Drottninggatan 22 kl. 8.30-17.00
Distrikt Östergötland och Sektionen för ergonomi bjuder in till Öppet hus.

Örebro

Bohmansalen, Universitetssjukhuset kl. 8.30-12
Kvalitetsdag för fysioterapeuter arrangeras av Distrikt Örebro i samarbete med Region Örebro län.

Östersund

Östersunds sjukhus kl. 11-14
Vi bjuder in äldre för aktiviteter, dialog och föreläsning utifrån rörelselyftet för äldre.

 

Bakgrund

Initiativtagare till Internationella Fysioterapins Dag är WCPT, World Confederation for Physical Therapy. Den 8 september 1951 grundades WCPT. 

Pressmeddelande från WCPT 2016

WCPT har sammanställt ett verktygslåda med guider och idéer kring aktiviteter som går att göra.

WCPT har en samlad rapportering där de berättar om hur dagen firats de senaste åren i olika delar av världen.