Internationella Fysioterapins Dag

Den 8 september varje år infaller Internationella Fysioterapins Dag, som brukar uppmärksammas stort i Sverige. Var med och fira du också! Hundratals fysioterapeuter och sjukgymnaster firar genom att finns på torg, köpcentrum, sjukhus och vårdcentraler, och berätta vad fysioterapi är och vad fysioterapeuter gör.

Internationella Fysioterapins Dag firades 2015 på bland annat Gävle sjukhus. Foto: Björn Hanérus/Gefle Dagblad.

Internationella Fysioterapins Dag firades 2015 på bland annat Gävle sjukhus. Foto: Björn Hanérus/Gefle Dagblad.

Årets budskap 2016: Namnbytet och första instans

I år fortsätter vi sprida kunskap om namnbytet och budskapet från valmanifestet; Fysioterapeuter som första instans för patienter med besvär i rörelseorganen. Material med dessa budskap finns att beställa. 

Beställ material senast 26 augusti

Du kan fortfarande beställa material men vi kan inte längre garantera leveransdag. Senast fredagen den 26 augusti behöver vi din beställning för att materialet ska hinna fram i tid. Materialet skickas utan kostnad för dig som medlem.

Formulär: Vad gör du på Fysioterapins Dag?

Lägg material i väntrummet, sätt upp affischer på din arbetsplats, anordna en tipspromenad, föreläsning eller bjud på fika. Det är endast fantasin som sätter begränsning på vad du kan hitta på denna dag.

SÅ HÄR FIRAS FYSIOTERAPINS DAG 2016:
(listan fylls på efterhand)

Webbsändning: Seminarium om stillasittande + Årets fysioterapeut

Den 8 september firas Internationella Fysioterapins Dag med ett stående seminarium om stillasittande, samt utdelning av utmärkelsen Årets fysioterapeut 2016. Seminariet är öppet för inbjudna, men webbsänds direkt och kan även ses i efterhand.

Kalmar

Hjärnan på Länssjukhuset i Kalmar, kl. 15-17.30 (fika/mingel från kl. 14)

Karlstad

Foajén vid matsalen Centralsjukhuset, kl. 11.30-14.00
Fysioterapeuter delar ut material och pratar om namnbytet, fysioterapeut som pimärinstans och goda levnadsvanor.

Linköping

Distrikt Östergötland och Ergonomisektionen bjuder in till Öppet hus i Linköping. Kom och lyssna på intressanta föredrag under hela dagen.

Stockholm

Affektiv- och Ångestmottagning Rosenlund, Tideliusgatan 26, kl.13-16.15

  • Kl. 13:00 Information,poster: om fysisk aktivitet, inriktning på att bevara hjärnan.
  • Kl. 14:00 Hör om drop-in tider till fysioterapeuten på en affektiv- och ångestmottagning. Harriet Mårtensson Leg.sjukgymnast 
  • Kl. 15:00 Terapeutledd fysisk aktivitet hos patienter med depression och ångest. En studie gjord på KI, Psykoterapeutprogrammet. Eva Rosenzweig Bod, Leg sjukgymnast, Leg psykoterapeut 
  • Kl. 16:00 Frågestund

Umeå

Umeå Universitet, aulan i Vårdvetarhuset, kl. 8.30-13.00
Dagens tema är "träna professionellt för prestation och hälsa". Det är en kombinerad utbildnings- och informationsdag för allmänheten, fysioterapeuter och fysioterapistudenter. Fysioterapeuter som är experter på träning/aktivitet kommer att ge korta föreläsningar. Dagen avslutas med diskussion och frågor om träning. Arrangemanget sker i samarbete mellan Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet och Distrikt Västerbotten.

Varberg

Samlingssalen Hallands sjukhus Varberg, kl 13.00-17.00
Distrikt Halland occh Region Halland bjuder in till en inspirations-och utbildningsdag för fysioterapeuter (sjukgymnaster). Anmälningar & frågor till: pia.nilsson@regionhalland.se senast 29 augusti. Bindande anmälan men helt kostnadsfri föreläsning

Örebro

Wilandersalen, Universitetssjukhuset i Örebro
Distrikt Örebro bjuder in till en kvalitetsdag, i samarbete med Region Örebro län. Kvalitetsdagen är tänkt som en eftermiddag där fysioterapeuter (sjukgymnaster) i Region Örebro län träffas för att inspireras, sprida kunskap, lära av varandra och nätverka. Syftet är att synliggöra kollegors engagemang och kompetens lokalt i Örebro!

Presskontakt

Peter Karlsson. Foto: Eva Dalin.

Peter Karlsson
Kommunikationsansvarig

Tel 08-567 06 117
Mobil 0709-286 117
peter.karlsson
@fysioterapeuterna.se

Bakgrund

Initiativtagare till Internationella Fysioterapins Dag är WCPT, World Confederation for Physical Therapy. Den 8 september 1951 grundades WCPT. 

Pressmeddelande från WCPT 2015

WCPT har sammanställt ett verktygslåda med guider och idéer kring aktiviteter som går att göra.

WCPT har en samlad rapportering där de berättar om hur dagen firats de senaste åren i olika delar av världen.