Internationella Fysioterapins Dag

Den 8 september varje år infaller Internationella Fysioterapins Dag, som brukar uppmärksammas stort i Sverige. Var med och fira du också! Hundratals fysioterapeuter och sjukgymnaster firar genom att finns på torg, köpcentrum, sjukhus och vårdcentraler, och berätta vad fysioterapi är och vad fysioterapeuter gör.

Internationella Fysioterapins Dag firades 2015 på bland annat Gävle sjukhus. Foto: Björn Hanérus/Gefle Dagblad.

Internationella Fysioterapins Dag firades 2015 på bland annat Gävle sjukhus. Foto: Björn Hanérus/Gefle Dagblad.

Årets budskap 2016: Namnbytet och första instans

I år fortsätter vi sprida kunskap om namnbytet och budskapet från valmanifestet; Fysioterapeuter som första instans för patienter med besvär i rörelseorganen. Material med dessa budskap finns att beställa. 

Pressbevakning av Fysioterapins Dag 2016

SÅ HÄR FIRAS FYSIOTERAPINS DAG 2016:
(lista på aktiviteter som rapporterats in)


Webbsändning: Seminarium om stillasittande + Årets fysioterapeut

Den 8 september firas Internationella Fysioterapins Dag med ett stående seminarium om stillasittande, samt utdelning av utmärkelsen Årets fysioterapeut 2016. Seminariet är öppet för inbjudna, men webbsänds direkt och kan även ses i efterhand.

Boden

Medborgarplatsen utanför Bodensia kl. 11-15
Vi kommer ha ett informationstält mitt på gågatan i centrala Boden. Där kommer fysioterapeuter från kommun och landsting, tillsammans med tekniker från länsservice serva rollatorer. Enklare balanstest kommer erbjudas. Olika informationsmaterial kommer att finnas gällande främjande av hälsa, däribland hemträningsprogram för att stärka balansen och minska fallrisk. Tipspromenad kommer erbjudas där rundan leder till en aktivitetspark. Där finns fysioterapeuter som guidar/tipsar om träning i parken.

Eskilstuna

Mälarsjukhuset Eskilstuna vid huvudentrén kl. 10-12 och kl. 13-15
Fysioterapeuter från ReHabenheten i Eskilstuna kommun informerar om vad en fysioterapeut gör, namnbytet som varit och om förebyggande åtgärder utifrån fallrisk samt erbjuder enklare test kring balans och muskelstyrka.

Falun

Huvudentré Lasarettet kl. 10-15
Medlemmar från Fysioterapienheten kommer att stå vid huvudentrén och informerar om namnbytet och fysioterapeuter som första instans. Vi delar ut material, svarar på frågor och har en tipspromenad med frågor om kroppen.

Gävle

Gävle sjukhus, huvudentrén kl. 9.00-15.00
Fysioterapeuter på Gävle sjukhus finns i huvudentrén och svarar på frågor och ge ut information.

Gävle

Hälsocentralen Södertull, hela dagen
På fysioterapimottagningen bjuder vi på frukt. Vi informerar alla besökande om Fysioterapins dag. Vi berättar om namnbytet och att vi är första val vid flera besvär från kroppen, tex smärta, artros, KOL, stress, neuroliska sjudommar mm. Iformation om detta rullar from 8/9 även på intern-tv i väntrummet.

Helsingborg 

Huvudentrén Helsingborgs lasarett  kl. 10-14  
Under Fysioterapins Dag vill vi visa exempel på vad fysioterapeuter (sjukgymnaster) gör på Helsingborgs lasarett. Förutom en generell upplysning kring namnbyte och fysioterapeuten som första instans, lägger vi fokus på information om fallprevention och levnadsvanor.

Hemse

Hemse vårdcentral, Sjukgymnastiken, Drop-in mottagning mån-fre kl. 13 - 14:30
Informationsbord om fysioterapeuter  

Kalmar

Hjärnan på Länssjukhuset i Kalmar, kl. 15-17.30 (fika/mingel från kl. 14)

Karlstad

Foajén vid matsalen Centralsjukhuset, kl. 11.30-14.00
Fysioterapeuter delar ut material och pratar om namnbytet, fysioterapeut som pimärinstans och goda levnadsvanor.

Lammhult 

Lammhults vårdcentral
Vi uppmärksammar Fysioterapins Dag genom en utställning i väntrummet där vi uppmärksammar levnadsvanor, betydelsen av motion och bra kost för bättre hälsa. 

Ljungsbro 

Ljungsbro Vårdcentral
Affischer uppsatta och uppmärksammas på väntrumsdatorn.

Linköping

Distrikt Östergötland och Ergonomisektionen bjuder in till Öppet hus i Linköping. Kom och lyssna på intressanta föredrag under hela dagen.

Ludvika 

Huvudentré Lasarettet  kl. 10-15
Det kommer att finnas planscher uppsatta och informationsmaterial tillgängligt vid lasarettets huvudentré.

Stockholm

Affektiv- och Ångestmottagning Rosenlund, Tideliusgatan 26, kl.13-16.15

  • Kl. 13:00 Information,poster: om fysisk aktivitet, inriktning på att bevara hjärnan.
  • Kl. 14:00 Hör om drop-in tider till fysioterapeuten på en affektiv- och ångestmottagning. Harriet Mårtensson Leg.sjukgymnast 
  • Kl. 15:00 Terapeutledd fysisk aktivitet hos patienter med depression och ångest. En studie gjord på KI, Psykoterapeutprogrammet. Eva Rosenzweig Bod, Leg sjukgymnast, Leg psykoterapeut 
  • Kl. 16:00 Frågestund

Stockholm

Rehab City Kungsholmen kl. 8.00-16.30
Utställning i väntrummet där betydelsen av motion och bra kost för en god hälsa uppmärksammas samt material om levnadsvanor att ta del av.

Södertälje

Huvudentrén på Södertälje sjukhus kl 10.30-12 och kl. 14-16
Ger ut information och svara på frågor. Vi kommer att dela ut träningsprogram, visa träningsmaterial samt visa andningshjälpmedel och TENS-apparater.

Sölvesborg och Olofström

Psykiatrin v36-v37
Affischering. Foldrar och stenciler om BK, fysisk aktivitet, kost och övriga levnadsvanor i väntrum. Information och "marknadsföring" till verksamhetens anställda.

Umeå

Umeå Universitet, aulan i Vårdvetarhuset, kl. 8.30-13.00
Dagens tema är "träna professionellt för prestation och hälsa". Det är en kombinerad utbildnings- och informationsdag för allmänheten, fysioterapeuter och fysioterapistudenter. Fysioterapeuter som är experter på träning/aktivitet kommer att ge korta föreläsningar. Dagen avslutas med diskussion och frågor om träning. Arrangemanget sker i samarbete mellan Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet och Distrikt Västerbotten.

Varberg

Samlingssalen Hallands sjukhus Varberg, kl 13.00-17.00
Distrikt Halland occh Region Halland bjuder in till en inspirations-och utbildningsdag för fysioterapeuter (sjukgymnaster). Anmälningar & frågor till: pia.nilsson@regionhalland.se senast 29 augusti. Bindande anmälan men helt kostnadsfri föreläsning.

Varberg

Friskvårdscentralen Sam Sama
Kl: 9 - 10 Pilates, kl: 10 - 11 Kroppskännedom/avslappning
Affischer och material, samt två kurstillfällen gratis men med max 20 deltagare pga lokalen.

Västerås 

Mälardalens högskola  kl. 9.00-9.15  
Vi är fyra fysioterapeuter från rehabenheten i Eskilstuna kommun som kommer hålla en liten presentation för studenter på fysioterapeutprogrammet på Mälardalens högskola. Presentationens syfte är att informera studenterna hur det är att arbeta hos oss och förhoppningsvis få dem intresserade av att komma och jobba hos oss i framtiden! 

Örebro

Wilandersalen, Universitetssjukhuset i Örebro
Distrikt Örebro bjuder in till en kvalitetsdag, i samarbete med Region Örebro län. Kvalitetsdagen är tänkt som en eftermiddag där fysioterapeuter (sjukgymnaster) i Region Örebro län träffas för att inspireras, sprida kunskap, lära av varandra och nätverka. Syftet är att synliggöra kollegors engagemang och kompetens lokalt i Örebro!

Presskontakt

Peter Karlsson. Foto: Eva Dalin.

Peter Karlsson
Kommunikationsansvarig

Tel 08-567 06 117
Mobil 0709-286 117
peter.karlsson
@fysioterapeuterna.se

 

Bakgrund

Initiativtagare till Internationella Fysioterapins Dag är WCPT, World Confederation for Physical Therapy. Den 8 september 1951 grundades WCPT. 

Pressmeddelande från WCPT 2016

WCPT har sammanställt ett verktygslåda med guider och idéer kring aktiviteter som går att göra.

WCPT har en samlad rapportering där de berättar om hur dagen firats de senaste åren i olika delar av världen.