Almedalen: Tre lyft för Sverige - hur skapar vi hälsosamma liv i rörelse?

03 juli 2017, 15:30 – 16:45

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Visby

Fysioterapeuterna, Almedalen

Stora utmaningar väntar Sverige. Ohälsotalen ökar, barn och unga är de mest stillasittande i Norden och äldre personer passiviseras. Kan rörelse spara samhällets resurser samtidigt som jämlik hälsa nås? Hur kan vi tillsammans bidra till rörelse för att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse?


Välkommen på Fysioterapeuternas seminarium i Almedalen 2017!

Moderator:

Marita Lindqvist, förbundsstyrelsen, Fysioterapeuterna

Medverkande:

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL, Socialdemokraterna
Emma Henriksson, Ordförande riksdagens socialutskott, Kristdemokraterna
Lise Lidbäck, Förbundsordförande, Neuroförbundet
Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden
Anders Ekholm, Vice vd, Institutet för framtidsstudier
Emma Spak, Samordnare för nära vård, SKL
Stefan Jutterdal, Förbundsordförande, Fysioterapeuterna

Kommande händelser
mar
13

13 mars 2018, 08:30 – 14 mars 2018, 16:30

Smärtskolan - Kunskap för livet

Stockholm

Extern arrangör

mar
14

14 mars 2018, 09:00 – 17:00

Kvalitet- och Ledningssystem i Göteborg

Göteborg

Fysioterapeuterna, Företagande, Medlemsförmån

mar
15

15 mars 2018

Förbundsstyrelsen

Stockholm

Fysioterapeuterna

mar
16

16 mars 2018 – 17 mars 2018

Rådsmötet

Stockholm

Fysioterapeuterna

mar
19

19 mars 2018, 10:00 – 20 mars 2018, 16:00

Kurs i Sensory Processing Measure (SPM)

Nacka, Stockholm

Extern arrangör