Välkommen till Ergonomisektionen!

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt arbetsområde inriktat mot samspelet mellan arbete, arbetsmiljö och människa. Den ergonomiska ansatsen är att undersöka och förbättra förhållanden och innehåll i arbetet samt att öka hälsa, säkerhet och effektivitet.

Ergonomisektionens vill genom sin verksamhet sprida kunskap och medvetenhet om ergonomi och arbeta för ökad efterfrågan av ergonomiska kunskapstjänster i arbetsliv och samhälle. Sektionen vill verka för en positiv utveckling av arbetsmiljöarbete och företagshälsovård i Sverige.

Internationellt samarbetar sektionen genom ICOH och de nordiska systerorganisationerna.

Kalendarium

dec
12

12 december

Extern arrangör, Sektionen för Ergonomi

Jämställd arbetsmiljö

Plats: Arbetsmiljöverkets Stockholmskontor, Drottningholmsvägen 37, Stockholm

Vill du bli medlem?

Är du medlem och vill ändra uppgifter? Klicka på Min sida i inloggningsrutan till höger eller skriv ett mail till: medlemsregistret
@fysioterapeuterna.se

Aktuellt

Hälsning från ordförande

2016-11-14 10:10

Sektionen för Ergonomi

Läs mer

Internationellt nätverk

2016-11-07 18:09

Sektionen för Ergonomi

Läs mer