Välkommen till Ergonomisektionen!

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt arbetsområde inriktat mot samspelet mellan arbete, arbetsmiljö och människa. Den ergonomiska ansatsen är att undersöka och förbättra förhållanden och innehåll i arbetet samt att öka hälsa, säkerhet och effektivitet.

Ergonomisektionens vill genom sin verksamhet sprida kunskap och medvetenhet om ergonomi och arbeta för ökad efterfrågan av ergonomiska kunskapstjänster i arbetsliv och samhälle. Sektionen vill verka för en positiv utveckling av arbetsmiljöarbete och företagshälsovård i Sverige.

Internationellt samarbetar sektionen genom ICOH och de nordiska systerorganisationerna.

Kalendarium

nov
09

9 november – 10 november

Extern arrangör

Konferens om fysisk aktivitet

Plats: Umeå

Vill du bli medlem?

Är du medlem och vill ändra uppgifter? Klicka på Min sida i inloggningsrutan till höger eller skriv ett mail till: medlemsregistret
@fysioterapeuterna.se

Aktuellt

Röstergonomi & Akustik på ren svenska

2016-09-17 18:51

Sektionen för Ergonomi

Läs mer

Öppet hus - Fysioterapins dag 8/9

2016-08-18 08:00

Sektionen för Ergonomi

Läs mer

Erfarenhetsutbyte och föreläsning

2016-08-17 21:36

Sektionen för Ergonomi

Läs mer