Välkommen till Ergonomisektionen!

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt arbetsområde inriktat mot samspelet mellan arbete, arbetsmiljö och människa. Den ergonomiska ansatsen är att undersöka och förbättra förhållanden och innehåll i arbetet samt att öka hälsa, säkerhet och effektivitet.

Ergonomisektionens vill genom sin verksamhet sprida kunskap och medvetenhet om ergonomi och arbeta för ökad efterfrågan av ergonomiska kunskapstjänster i arbetsliv och samhälle. Sektionen vill verka för en positiv utveckling av arbetsmiljöarbete och företagshälsovård i Sverige.

Internationellt samarbetar sektionen genom ICOH och de nordiska systerorganisationerna.

Kalendarium

jan
17

17 januari

Extern arrangör

Nätverksträff för ergonomer

Plats: Falun

feb
16

16 februari 12:00 – 16:30

Sektionen för Ergonomi

Nätverksträff för ergonomer

Plats: Arbetsmiljöverket Region Öst, Wallenbergs Gata 4, Linköping

mar
17

17 mars

Sektionen för Ergonomi

Temadag ergonomi och arbetshälsa

Plats: Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm

Vill du bli medlem?

Är du medlem och vill ändra uppgifter? Klicka på Min sida i inloggningsrutan till höger eller skriv ett mail till: medlemsregistret
@fysioterapeuterna.se

Aktuellt

God fortsättning

2017-01-11 16:25

Sektionen för Ergonomi

Läs mer

Temadag Ergonomi och Arbetshälsa

2016-12-11 12:10

Sektionen för Ergonomi

Läs mer

Nätverksträffar 2017

2016-12-08 14:52

Sektionen för Ergonomi

Läs mer