Välkommen till Ergonomisektionen!

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt arbetsområde inriktat mot samspelet mellan arbete, arbetsmiljö och människa. Den ergonomiska ansatsen är att undersöka och förbättra förhållanden och innehåll i arbetet samt att öka hälsa, säkerhet och effektivitet.

Ergonomisektionens vill genom sin verksamhet sprida kunskap och medvetenhet om ergonomi och arbeta för ökad efterfrågan av ergonomiska kunskapstjänster i arbetsliv och samhälle. Sektionen vill verka för en positiv utveckling av arbetsmiljöarbete och företagshälsovård i Sverige.

Internationellt samarbetar sektionen genom ICOH och de nordiska systerorganisationerna.

Kalendarium

sep
08

8 september

Sektionen för Ergonomi

Öppet hus Fysioterapins dag 8/9

Plats: Missionskyrkan, Linköping

sep
23

23 september

Sektionen för Ergonomi

Internationellt samarbete - temadag

Plats: Lund

Vill du bli medlem?

Är du medlem och vill ändra uppgifter? Klicka på Min sida i inloggningsrutan till höger eller skriv ett mail till: medlemsregistret
@fysioterapeuterna.se

Aktuellt

På spaning efter kunskap och nätverk

2016-06-07 20:00

Sektionen för Ergonomi

Läs mer

Öppet hus - Fysioterapins dag 8/9

2016-05-23 12:53

Sektionen för Ergonomi

Läs mer

Produktivitet och ergonomi i industri

2016-04-12 08:34

Sektionen för Ergonomi

Läs mer