Välkommen till Ergonomisektionen!

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt arbetsområde inriktat mot samspelet mellan arbete, arbetsmiljö och människa. Den ergonomiska ansatsen är att undersöka och förbättra förhållanden och innehåll i arbetet samt att öka hälsa, säkerhet och effektivitet.

Ergonomisektionens vill genom sin verksamhet sprida kunskap och medvetenhet om ergonomi och arbeta för ökad efterfrågan av ergonomiska kunskapstjänster i arbetsliv och samhälle. Sektionen vill verka för en positiv utveckling av arbetsmiljöarbete och företagshälsovård i Sverige.Internationellt samarbetar sektionen genom ICOH och de nordiska systerorganisationerna.

Du som tillhör Fysioterapeuterna är välkommen att ansluta dig till vår sektion. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen.

Aktuellt

Workshop social media

2018-02-16 13:53

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte

2018-01-22 16:51

God Jul och Gott Nytt År!

2017-12-18 17:06

Kalendarium
mar
09

09 mars 2018

Temadag nacksmärta och årsmöte

ABF Huset, Sveavägen 41, Stockholm

Sektionen för Ergonomi

apr
25

25 april 2018 – 27 april 2018

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte

Konsert och Kongress, Linköping

Extern arrangör

Vill du bli medlem?

Är du medlem och vill ändra uppgifter? Klicka på Min sida i inloggningsrutan till höger eller skriv ett mail till: medlemsregistret
@fysioterapeuterna.se