Välkommen till Ergonomisektionen!

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt arbetsområde inriktat mot samspelet mellan arbete, arbetsmiljö och människa. Den ergonomiska ansatsen är att undersöka och förbättra förhållanden och innehåll i arbetet samt att öka hälsa, säkerhet och effektivitet.

Ergonomisektionens vill genom sin verksamhet sprida kunskap och medvetenhet om ergonomi och arbeta för ökad efterfrågan av ergonomiska kunskapstjänster i arbetsliv och samhälle. Sektionen vill verka för en positiv utveckling av arbetsmiljöarbete och företagshälsovård i Sverige.Internationellt samarbetar sektionen genom ICOH och de nordiska systerorganisationerna.

Du som tillhör Fysioterapeuterna är välkommen att ansluta dig till vår sektion. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen.

Aktuellt

Sommarhälsning från ergonomisektionen

2017-06-14 17:15

Fysioterapins dag 8 september

2017-06-12 11:51

Temadag Ergonomi och Arbetshälsa

2016-12-11 12:10

Sektionen för Ergonomi

Kalendarium
okt
12

12 oktober

Ergonomi eller kränkande särbehandling/mobbning?

Extern arrangör

apr
25

25 april – 27 april

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte

Konsert och Kongress, Linköping

Extern arrangör

Vill du bli medlem?

Är du medlem och vill ändra uppgifter? Klicka på Min sida i inloggningsrutan till höger eller skriv ett mail till: medlemsregistret
@fysioterapeuterna.se