Sektionen för neurologi

Sektionen för neurologi har som uppgift att ge inspiration och sprida kunskap till fysioterapeuter som arbetar med och/eller har ett intresse för neurologiska skador och sjukdomar.

9 mars 2018 årsmöte och utbildningsdag!

Årets utbildningsdag kommer att fokusera på funktionella tillstånd, diagnostik och rehabilitering. I mitten av december kommer det att vara möjligt att anmäla sig under kalendarium, till vänster.

 

Årets stipendiater utsedda!

Namn presenteras inom kort.

 

Sektionen för Neurologi delar varje år ut ett stipendium. Stipendiet kan ansökas endast av medlem i Fysioterapeuterna Sektionen för Neurologi. Totala summan för stipendiet är 50 000 kronor, max belopp per sökande är 20 000 kronor, lägsta summan att ansöka är 1000 kronor. Stipendiet ges inte för redan avslutade projekt. Ansökan ska skickas till Sektionen för Neurologis ordförande.

Vi vill stimulera och ge stöd till utveckling och fördjupning av såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området.Sektionens styrelse flyttar mellan olika delar av landet för att få så stor spridning av intresse och deltagande som möjligt. För närvarande finns styrelsen i Örebro.

Sektionen bedriver kvalificerad fortbildning genom att arrangera heldagsutbildning och olika fortbildningsarrangemang, bla i samband med årsmötet. Genom ett årligen återkommande stipendium vill sektionen stimulera till forskning och utveckling. Vår hemsida ska vara ett forum där du ska kunna hitta inspiration, kunskap och kontakter!

Kalendarium
jan
11

11 januari 2018

”MTT för neurologiska patienter”

Extern kurs 11-12/1 2018

Sektionen för Neurologi

mar
09

09 mars 2018

Årsmöte 2018

ÖREBRO,

Sektionen för Neurologi

apr
03

03 april 2018

Mary Massery kurser 2018

Hammel, Danmark

Sektionen för Neurologi

Glöm inte att med jämna mellanrum titta på rubrikerna  Aktuellt och Kalendarium. Där lägger vi ut det mesta av den löpande informationen som kan vara av intresse!

Vill Du bli medlem i sektionen för neurologi?

Sektionstillhörighet och inbetalning administreras centralt i förbundet.