Kalendarium

feb
22

22 februari 2018 – 23 februari 2018

Ultraljudskurs fördjupning övre extremitet

Borås

Sektionen för OMT

mar
03

03 mars 2018 – 04 mars 2018

Kliniskt resonemang, höft-ländrygg-bäcken

Medfit, Stockholm

Sektionen för OMT

mar
09

09 mars 2018 – 10 mars 2018

OMT/FYIM kongress 2018

Marriott Courtyard Stockholm

Sektionen för OMT

mar
14

14 mars 2018 – 16 mars 2018

OMT steg 1 nedre, Lund

Lund

Sektionen för OMT

mar
15

15 mars 2018 – 16 mars 2018

Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter

Stockholm

Sektionen för OMT

mar
16

16 mars 2018 – 18 mars 2018

OMT steg 1 nedre, Umeå

Umeå

Sektionen för OMT

apr
05

05 april 2018 – 06 april 2018

Ultraljudskurs fördjupning nedre extremitet

Sektionen för OMT

apr
09

09 april 2018 – 11 april 2018

OMT steg I övre, Göteborg

Göteborg

Sektionen för OMT

apr
19

19 april 2018 – 21 april 2018

OMT steg I nedre, Stockholm

Stockholm

Sektionen för OMT

maj
04

04 maj 2018 – 05 maj 2018

Kliniskt resonemang, nacke-skuldra

Medfit, Stockholm

Sektionen för OMT

maj
16

16 maj 2018 – 17 maj 2018

Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter

Stockholm

Sektionen för OMT

maj
24

24 maj 2018 – 25 maj 2018

Ultraljudskurs: repetition/examinationskurs

Borås

Sektionen för OMT

maj
26

26 maj 2018 – 27 maj 2018

Kurs och workshop i rörelsekontroll nacke-skuldra enligt Sahrmann´s Movement System Impairment

Rehabtjänst, Stockholm

Sektionen för OMT

maj
31

31 maj 2018 – 01 juni 2018

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet

Stockholm

Sektionen för OMT

jun
07

07 juni 2018 – 08 juni 2018

Hands-on C repetition och examen

Stockholm

Sektionen för OMT

aug
01

01 augusti 2018 – 03 augusti 2018

OMT steg 3, Göteborg

Göteborg

Sektionen för OMT

aug
01

01 augusti 2018 – 03 augusti 2018

OMT steg 2, Göteborg

Göteborg

Sektionen för OMT

aug
29

29 augusti 2018

Hands-on MSKUL utbildning för axel och armbåge

Stockholm

Sektionen för OMT

aug
29

29 augusti 2018 – 31 augusti 2018

OMT steg 1 nedre, Västerås

Västerås

Sektionen för OMT

aug
30

30 augusti 2018 – 31 augusti 2018

Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter

Stockholm

Sektionen för OMT