OMT steg 3 Göteborg

1 januari

Plats: Göteborg

Sektionen för OMT

För mer information och anmälan se OMT steg 3 Göteborg

Obs! Startdatum i januari 2015 (kontakta lärare för exakt datum)

Fler OMT kurser finner du här

Kommande händelser

sep
05

5 september – 15 november

OMT steg 1 (E2, R1/R2) Umeå

Plats: Umeå

sep
16

16 september – 17 september

Ultraljudskurs fördjupningskurs övre extremitet

Plats: Linköping

sep
18

18 september – 19 september

Ultraljudskurs Hands-on C repetition och examen

Plats: Stockholm

sep
25

25 september

Kinetic Control - Theory & Concepts

Plats: Stockholm

sep
26

26 september – 27 september

Kinetic Control - Axel

Plats: Stockholm