Välkommen till Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Aktuellt

Arbetsgrupp kring remissvar för vårdprogram cancerrehab bildas - vill du vara med?

2016-07-21 20:20

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Läs mer

Stipendium kan sökas

2016-05-08 22:09

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Läs mer

Utbildningsdagar

2016-03-18 14:30

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Läs mer

Kalendarium

okt
13

13 oktober – 14 oktober

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Hematologisk konferens 2016

Plats: Jönköping

Synpunkter

Har du synpunkter på sektionens verksamhet, önskemål om aktiviteter eller hemsidan kontakta styrelsen.

Vill du arbeta aktivt i styrelsen, hör av dig till valberedningen eller till någon i nuvarande styrelse.

Under fliken Styrelse finns kontaktuppgifter.