Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Har du synpunkter på sektionens verksamhet, önskemål om aktiviteter eller hemsidan kontakta styrelsen. Vill du arbeta aktivt i styrelsen, hör av dig till valberedningen eller till någon i nuvarande styrelse.

Aktuellt

Utbildningsdagarna i Lund

2018-02-07 16:58

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Abstract till världskongressen

2018-02-02 14:26

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Information från UNG CANCER

2018-01-31 17:16

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Kalendarium
mar
13

13 mars 2018

Lymfödemdagar

Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

mar
21

21 mars 2018 – 22 mars 2018

Nationella konferensen i palliativ vård

Folkets hus, Stockholm

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

apr
20

20 april 2018

Cancerrehabilitering - Behandling av psykosociala behov

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi