2014-05-27 10:43

Förstudie: Fysioterapeuters insatser mäts inte

Med medel från satsningen Nationella kvalitetsregister, har Fysioterapeuterna genomfört en förstudie där Nationella Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt perspektiv granskats.

Resultaten pekar på en ökad medvetenhet om vikten av att inkludera fysioterapeutiska insatser och i vidare mening aspekter på habilitering och rehabilitering i registren.

I en majoritet av registren saknas dock variabler/indikatorer som speglar vilka fysioterapeutiska insatser som patienten fått tillgång till. Det vill förbundet ändra på. Förstudien är därför startskottet för ett kommande förbättringsarbete som förbundet planerar att göra där professionen ökar sitt engagemang i utvecklingen av de Nationella Kvalitetsregistren.

Förstudie: Kartläggning av Nationella Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt perspektiv

Kommentarer

Charlotte Wikström  •  2014-05-29  •  15:49

Jag skulle önska att Fysioterapidagarna 2015 kunder erbjuda fokus på utvärdering inom Fysioterapeutisk verksamhet på kliniknivå. Vore positivt med Symposier och /eller Workshops där idéer kring utvärderingsarbete på kliniknivå kunder presenteras - gärna det som är IT-baserat / Lotta Wikström

Helena Neymark Bachmeier  •  2014-05-27  •  12:22

Väntar med spänning på fortsatt arbete inom detta område. Ett register som bör inkluderas är NDR, nationella diabetesregistret som har fysisk aktivitet som en parameter. Just den parametern bör utvecklas och förtydligas och här kanske vi ha möjlighet att påverka. / Helena Neymark B

Medlem? Logga in för att kommentera.
Senaste nyheterna

Tre lyft för Sverige - läs rapporten och beställ foldrar till Fysioterapins Dag

2017-06-20 12:01

Påverkansarbete, Rörelselyft

Idag presenteras rapporten "Tre lyft för Sverige - Fysioterapeuternas initiativ för ett...

Debatt: Sverige behöver tre rörelselyft

2017-06-20 10:37

Påverkansarbete, Debattartikel, Rörelselyft

Sverige behöver tre lyft för att bryta den negativa trend som vi ser i dag med ökande ohälsotal,...

Debatt: ”Se över kompetensen inom strokevården”

2017-06-20 10:21

Påverkansarbete, Debattartikel

De nya nationella riktlinjerna för vård vid stroke innebär att mer arbetsterapeutisk och...

Förbättringar i kollektivavtalet för kommun- och landsting

2017-06-15 11:00

Kollektivavtal

Fysioterapeuterna och Vårdförbundet har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ...

Anmälan öppen till seminarium i kvalitets- och ledningssystem

2017-06-09 09:51

Företagande, Medlemsförmån

I höst bjuder Fysioterapeuterna och Fysioterapeuterna Service AB in till nya kurstillfällen för...