2014-05-27 10:43

Förstudie: Fysioterapeuters insatser mäts inte

Med medel från satsningen Nationella kvalitetsregister, har Fysioterapeuterna genomfört en förstudie där Nationella Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt perspektiv granskats.

Resultaten pekar på en ökad medvetenhet om vikten av att inkludera fysioterapeutiska insatser och i vidare mening aspekter på habilitering och rehabilitering i registren.

I en majoritet av registren saknas dock variabler/indikatorer som speglar vilka fysioterapeutiska insatser som patienten fått tillgång till. Det vill förbundet ändra på. Förstudien är därför startskottet för ett kommande förbättringsarbete som förbundet planerar att göra där professionen ökar sitt engagemang i utvecklingen av de Nationella Kvalitetsregistren.

Förstudie: Kartläggning av Nationella Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt perspektiv

Kommentarer

Charlotte Wikström  •  2014-05-29  •  15:49

Jag skulle önska att Fysioterapidagarna 2015 kunder erbjuda fokus på utvärdering inom Fysioterapeutisk verksamhet på kliniknivå. Vore positivt med Symposier och /eller Workshops där idéer kring utvärderingsarbete på kliniknivå kunder presenteras - gärna det som är IT-baserat / Lotta Wikström

Helena Neymark Bachmeier  •  2014-05-27  •  12:22

Väntar med spänning på fortsatt arbete inom detta område. Ett register som bör inkluderas är NDR, nationella diabetesregistret som har fysisk aktivitet som en parameter. Just den parametern bör utvecklas och förtydligas och här kanske vi ha möjlighet att påverka. / Helena Neymark B

Medlem? Logga in för att kommentera.
Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna och Vårdförbundet förlänger avtalet för 90 000 medlemmar med SKL

2014-12-17 14:40

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete

Idag lämnar Fysioterapeuterna och Vårdförbundet gemensamt besked till Sveriges kommuner och...

Inbjudan: Starta eget-kurs

2014-12-11 11:21

Medlemsförmån

Fysioterapeuterna och Fysioterapeuterna Service AB erbjuder seminariet "Starta eget – Marknaden o...

Nya riktlinjer vid astma och KOL

2014-12-09 09:45

Kliniska riktlinjer

Socialstyrelsen har tagit fram nya Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. De nya...

Ny affisch om levnadsvanor att beställa

2014-12-08 11:02

Levnadsvanor, Medlemsförmån

Förbundets levnadsvaneprojekt har tagit fram en affisch som går att beställa (kostnadsfritt för...

Nationella taxan för 2015

2014-12-05 11:16

Företagande

Ersättningsnivåerna under 2015 för de fysioterapeuter och sjukgymnaster som är verksamma med...