2014-05-27 10:43

Förstudie: Fysioterapeuters insatser mäts inte

Med medel från satsningen Nationella kvalitetsregister, har Fysioterapeuterna genomfört en förstudie där Nationella Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt perspektiv granskats.

Resultaten pekar på en ökad medvetenhet om vikten av att inkludera fysioterapeutiska insatser och i vidare mening aspekter på habilitering och rehabilitering i registren.

I en majoritet av registren saknas dock variabler/indikatorer som speglar vilka fysioterapeutiska insatser som patienten fått tillgång till. Det vill förbundet ändra på. Förstudien är därför startskottet för ett kommande förbättringsarbete som förbundet planerar att göra där professionen ökar sitt engagemang i utvecklingen av de Nationella Kvalitetsregistren.

Förstudie: Kartläggning av Nationella Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt perspektiv

Kommentarer

Charlotte Wikström  •  2014-05-29  •  15:49

Jag skulle önska att Fysioterapidagarna 2015 kunder erbjuda fokus på utvärdering inom Fysioterapeutisk verksamhet på kliniknivå. Vore positivt med Symposier och /eller Workshops där idéer kring utvärderingsarbete på kliniknivå kunder presenteras - gärna det som är IT-baserat / Lotta Wikström

Helena Neymark Bachmeier  •  2014-05-27  •  12:22

Väntar med spänning på fortsatt arbete inom detta område. Ett register som bör inkluderas är NDR, nationella diabetesregistret som har fysisk aktivitet som en parameter. Just den parametern bör utvecklas och förtydligas och här kanske vi ha möjlighet att påverka. / Helena Neymark B

Medlem? Logga in för att kommentera.
Senaste nyheterna

Sista chansen att beställa material till Fysioterapins Dag

2017-08-17 11:46

Påverkansarbete, Medlemsförmån, Rörelselyft

Fredagen den 25 augusti 2017 är sista dagen att beställa material till Internationella...

Alla nominerade till Årets fysioterapeut 2017

2017-08-16 13:47

Årets fysioterapeut

Här är listan över de fysioterapeuter (sjukgymnaster) som nominerats till Årets fysioterapeut 201...

Nominera till Kvalitetspriset 2017

2017-08-16 10:13

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

För tredje året i rad delas Fysioterapeuternas Kvalitetspris ut. Nu har du chansen att nominera e...

Debatt: Vi behöver inte ställa olika professioner mot varandra

2017-08-15 13:55

Påverkansarbete, Debattartikel

Om man begränsar de resurser som finns inom dagens hälso- och sjukvård genom att ställa olika...

Komplettering för specialistansökande inom Vårdvalet SLL

2017-07-06 13:00

Företagande, Vårdval, Specialistordning

Vid höstens ansökningstillfälle kommer förbundet att prioritera återkoppling till de som har avta...