2014-05-27 10:43

Förstudie: Fysioterapeuters insatser mäts inte

Med medel från satsningen Nationella kvalitetsregister, har Fysioterapeuterna genomfört en förstudie där Nationella Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt perspektiv granskats.

Resultaten pekar på en ökad medvetenhet om vikten av att inkludera fysioterapeutiska insatser och i vidare mening aspekter på habilitering och rehabilitering i registren.

I en majoritet av registren saknas dock variabler/indikatorer som speglar vilka fysioterapeutiska insatser som patienten fått tillgång till. Det vill förbundet ändra på. Förstudien är därför startskottet för ett kommande förbättringsarbete som förbundet planerar att göra där professionen ökar sitt engagemang i utvecklingen av de Nationella Kvalitetsregistren.

Förstudie: Kartläggning av Nationella Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt perspektiv

Kommentarer

Charlotte Wikström  •  2014-05-29  •  15:49

Jag skulle önska att Fysioterapidagarna 2015 kunder erbjuda fokus på utvärdering inom Fysioterapeutisk verksamhet på kliniknivå. Vore positivt med Symposier och /eller Workshops där idéer kring utvärderingsarbete på kliniknivå kunder presenteras - gärna det som är IT-baserat / Lotta Wikström

Helena Neymark Bachmeier  •  2014-05-27  •  12:22

Väntar med spänning på fortsatt arbete inom detta område. Ett register som bör inkluderas är NDR, nationella diabetesregistret som har fysisk aktivitet som en parameter. Just den parametern bör utvecklas och förtydligas och här kanske vi ha möjlighet att påverka. / Helena Neymark B

Medlem? Logga in för att kommentera.
Senaste nyheterna

Nytt kunskapsstöd om levnadsvanor vid hjärtkirurgi

2017-10-16 10:42

Levnadsvanor, Medlemsförmån

Nu finns broschyren "Levnadsvanor vid hjärtkirurgi - kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersona...

Torbjörn Bidebo är förbundets nye förhandlingschef

2017-10-13 10:41

Torbjörn Bidebo har rekryterats som ny förhandlingschef hos Fysioterapeuterna.

Debatt: Utbildningsplatserna för fysioterapeuter måste bli fler

2017-10-11 09:23

Påverkansarbete, Utbildning, Debattartikel

Efterfrågan på legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter är betydligt större än tillgånge...

Videohälsning från ordförande Stefan Jutterdal

2017-10-09 09:11

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal är tillfälligt sjukskriven sedan han drabbats av e...

Beställ ny patientbroschyr med råd inför och efter bukoperation

2017-09-20 15:38

Levnadsvanor, Medlemsförmån

Nu finns broschyren ”Stark inför bukoperation - stark för livet" att beställa kostnadsfritt och...