2015-12-02 10:42

Påverkansarbete

Ledare kraftsamlar för förnyelse inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvård är en kunskapsintensiv verksamhet med hög förändringstakt. Behoven av förnyelse, förbättrad kvalitet och ett nytt ledarskap är stora. Därför deltar i år en grupp ledare från svensk hälso- och sjukvård vid den årliga internationella kvalitetskonferensen i Orlando 6-9 december - med avresa från Sverige den 3 december.

SKL, Socialdepartementet, och flera fackliga organisationer deltar, liksom representanter för landsting, myndigheter och intresseorganisationer. Deltar på resan gör bland annat:

 • Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet
 • Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, Dag Larsson, ordförande Sjukvårdsdelegationen och Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
 • Christer Jonsson, vice ordförande i landstingsstyrelsen, Landstinget i Kalmar län
 • Heidi Stensmyren, förbundsordförande, Läkarförbundet
 • Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet
 • Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna
 • Helena Pepa, vice förbundsordförande, Fysioterapeuterna
 • Annelie Nordström, förbundsordförande, Kommunal
 • Fredrik Lennartsson, myndighetschef, Vårdanalys
 • Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier
 • Programkoordinator är Göran Henriks, Region Jönköpings län

I samband med resan kommer också besök att göras på sjukhus och vårdenheter med särskilt goda resultat och vid utbildningsinstitutioner, som fått särskilda kvalitetsutmärkelser.

Syftet är förutom kunskapsinhämtning, att resan också ska skapa förutsättningar för en gemensam kraftsamling för förnyelse av svensk hälso- och sjukvård.

Senaste nyheterna

Överenskommelse om arbetstid

2018-01-11 13:19

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Fysioterapeuterna, Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat en...

Fysioterapeuterna firar 75 år!

2018-01-10 09:29

1943 bildades KLSR, Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, med 277 sjukgymnaster som...

Debatt: Äldre får inte den vård de behöver

2018-01-02 08:23

Påverkansarbete, Debattartikel

Hundratusentals äldre får inte de vård- och omsorgsinsatser de behöver. Tre förändringar behövs f...

Nya regler för klagomålshantering i hälso- och sjukvården

2018-01-01 06:00

Riksdagen har tagit beslut om ett nytt klagomålssystem som börjar gälla den 1 januari 2018.

Anmälan öppen till seminarium i kvalitets- och ledningssystem

2017-12-19 10:07

Företagande, Medlemsförmån

I vår bjuder Fysioterapeuterna och Fysioterapeuterna Service AB in till nya kurstillfällen för...