Uppdaterad: 2015-03-19 14:50 Publicerad: 2015-03-13 11:33

Företagande, Påverkansarbete, Vårdval

Sänkt ersättning till fysioterapeuter i Stockholm

Ersättningsnivåerna till fysioterapeuter som verkar inom vårdval specialiserad fysioterapi inom Stockholms läns landsting sänks med fem procent från 1 juni 2015.

I ett tjänsteutlåtande från hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting föreslås Hälso- och sjukvårdsnämnden redan nu på måndag besluta om sänkta ersättningsnivåer för flertalet vårdval, däribland specialiserad fysioterapi.

Dråpslag för patienter och fysioterapeuter

-Om beslutet blir verklighet är det ett dråpslag för patienter och fysioterapeuter inom Stockholms läns landsting. Det är orimligt att lägga ett förslag och ta beslut utan konsekvensanalys eller dialog. Patientsäkerheten riskerar att hotas, säger Stefan Jutterdal, ordförande för Fysioterapeuterna i ett pressmeddelande.

Hämmar positiv utveckling

Att sänka de redan låga ersättningarna hämmar önskvärd utveckling där patienter hamnar på rätt vårdnivå och får hjälp av rätt kompetens. Idag läggs flera primärvårdsenheter ner på grund av dess omöjliga ekonomiska ersättningsgrund. En sänkning av ersättningarna inom vårdval specialiserad fysioterapi kommer på sikt att leda till ett liknande skeende.

- Vi ser en tendens till ökad ojämlik vård. Färre vårdvalsenheter med fysioterapeuter kommer att drabba patienternas möjlighet till rätt vård negativt, samt riskerar i slutändan att öka kostnaderna för landstinget när patienter istället tvingas söka sig till fel vårdnivå. Satsningar bör istället göras inom hela rehabiliteringsområdet, avslutar Stefan Jutterdal.

Beslutet togs trots protesterna

Vid sitt sammanträde den 16 mars tog hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om sänkta ersättningsnivåer, trots protesterna.

 

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna förlänger kollektivavtalet med SKL

2015-12-28 15:05

Lön, Kollektivavtal

Fysioterapeuterna och Vårdförbundet har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) ...

Ny vårdvalspolicy beslutad

2015-12-17 13:18

Företagande, Påverkansarbete, Vårdval

Vid sitt möte idag tog förbundsstyrelsen beslut om förbundets nya vårdvalspolicy.

Sänkt medlemsavgift för studenter

2015-12-07 13:11

Förbundsstyrelsen har efter förslag från Studentsektionen beslutat att sänka medlemsavgiften för...

Förbundsdirektör sökes

2015-12-06 00:01

Fysioterapeuterna söker en förbundsdirektör till kansliet i Stockholm.

Snabbspår för nyanlända fysioterapeuter

2015-12-04 14:22

Påverkansarbete, Utbildning

Fysioterapeuterna har tillsammans med en rad andra aktörer tagit fram ett snabbspår som ska göra...