2017-06-20 12:01

Påverkansarbete, Rörelselyft

Tre lyft för Sverige - läs rapporten och beställ foldrar till Fysioterapins Dag

Idag presenteras rapporten "Tre lyft för Sverige - Fysioterapeuternas initiativ för ett hälsosammare Sverige för alla". Från rapporten kan du beställa tre foldrar som innehåller konkreta förslag på rörelselyft för barn och unga, arbetslivet och äldre. Beställ till Fysioterapins Dag 8 september!

Sverige behöver tre rörelselyft för att bryta den negativa trend som vi ser idag med ökande ohälsotal, allt mer stillasittande barn, ökande sjukskrivningar och äldre som inte får möjligheten att röra sig.

Rapportens tre rörelselyft kan bidra till hållbar hälsa och till att människor får förutsättningarna och möjligheten att röra sig utifrån sina särskilda förutsättningar där fysioterapeuter kan vara en del av lösningen.

Fysioterapeuterna föreslår bland annat:


Rörelselyft för barn och unga

  • Att det ska finnas minst en fysioterapeut kopplad till elevhälsan i varje skola.
  • Att idrottstimmarna ska öka med 100 timmar per årskurs på högstadiet och gymnasiet.
  • Att en nationell rekommendation för storlek på friyta för förskolor och skolor ska återinföras.

Rörelselyft för arbetslivet

  • Att alla anställda ska ha tillgång till aktiva åtgärder från högkvalitativ företagshälsovård för att främja en hållbar arbetshälsa och ökad fysisk aktivitet via arbetsplatsen.

Rörelselyft för äldre

  • Att det inom varje kommun ska finnas en MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)
  • Att det inom den kommunala omsorgen ska finnas fysioterapeuter kopplade till särskilda boenden samt för de äldre som är boende hemma.

Fysioterapeuternas rapport "Tre lyft för Sverige" (pdf)

Senaste nyheterna

Beställ ny patientbroschyr med råd inför och efter bukoperation

2017-09-20 15:38

Levnadsvanor, Medlemsförmån

Nu finns broschyren ”Stark inför bukoperation - stark för livet" att beställa kostnadsfritt och...

Ny broschyr om lön

2017-09-18 11:08

Lön, Medlemsförmån

För att ge dig det stöd du behöver när du ska ha medarbetar-, utvecklings- eller lönesamtal har...

Debatt: Utveckla primärvårdens arbete med patientnära vårdteam

2017-09-11 13:04

Påverkansarbete, Debattartikel

Ett av de stora problemen inom svensk hälso- och sjukvård är bristen på kontinuitet. Många av...

Socialministerns hälsning på Internationella Fysioterapins Dag

2017-09-08 09:50

Idag, den 8 september, firas Internationella Fysioterapins Dag över hela världen. Socialminister...

Cecilia Winberg går in tillfälligt som ordförande

2017-09-07 09:24

Fysioterapeuternas vice ordförande Cecilia Winberg går in tillfälligt som ordförande, sedan Stefa...