2017-06-20 12:01

Påverkansarbete, Rörelselyft

Tre lyft för Sverige - läs rapporten och beställ foldrar till Fysioterapins Dag

Idag presenteras rapporten "Tre lyft för Sverige - Fysioterapeuternas initiativ för ett hälsosammare Sverige för alla". Från rapporten kan du beställa tre foldrar som innehåller konkreta förslag på rörelselyft för barn och unga, arbetslivet och äldre. Beställ till Fysioterapins Dag 8 september!

Sverige behöver tre rörelselyft för att bryta den negativa trend som vi ser idag med ökande ohälsotal, allt mer stillasittande barn, ökande sjukskrivningar och äldre som inte får möjligheten att röra sig.

Rapportens tre rörelselyft kan bidra till hållbar hälsa och till att människor får förutsättningarna och möjligheten att röra sig utifrån sina särskilda förutsättningar där fysioterapeuter kan vara en del av lösningen.

Fysioterapeuterna föreslår bland annat:


Rörelselyft för barn och unga

  • Att det ska finnas minst en fysioterapeut kopplad till elevhälsan i varje skola.
  • Att idrottstimmarna ska öka med 100 timmar per årskurs på högstadiet och gymnasiet.
  • Att en nationell rekommendation för storlek på friyta för förskolor och skolor ska återinföras.

Rörelselyft för arbetslivet

  • Att alla anställda ska ha tillgång till aktiva åtgärder från högkvalitativ företagshälsovård för att främja en hållbar arbetshälsa och ökad fysisk aktivitet via arbetsplatsen.

Rörelselyft för äldre

  • Att det inom varje kommun ska finnas en MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)
  • Att det inom den kommunala omsorgen ska finnas fysioterapeuter kopplade till särskilda boenden samt för de äldre som är boende hemma.

Fysioterapeuternas rapport "Tre lyft för Sverige" (pdf)

Senaste nyheterna

Jutterdal invald i Sacos styrelse

2017-11-24 15:30

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal har valts in i Sacos styrelse.

Acceptera aldrig sexuella trakasserier

2017-11-20 14:01

Med anledning av kampanjen #MeToo vill Fysioterapeuterna tydliggöra att kränkningar och...

Gemensamt ställningstagande för MAR i alla kommuner

2017-11-13 10:35

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna står tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter bakom ställningstagandet att...

Häger ordförande i programrådet för WCPT Congress 2019

2017-11-08 09:22

WCPT Congress 2019

Professor Charlotte Häger vid Umeå universitet har blivit vald till ordförande i det vetenskaplig...

Dags att söka stipendier

2017-11-07 10:59

Medlemsförmån

Senast den 15 januari kan du som medlem i Fysioterapeuterna söka stipendium ur Minnesfonden och...