Uppdaterad 2018-01-29 09:01 Publicerad 2018-01-26 13:24

Inga sänkta pensioner efter krav på förhandlingar

Efter att samtliga 28 fackliga organisationer i kommun- och landstingssektorn krävt förhandlingar meddelar SKL att pensionerna inte kommer sänkas i år.

Samtliga 28 fackliga organisationer i kommun- och landstingssektorn står bakom den förhandlingsframställan som lämnats över till Sveriges kommuner och Landsting, SKL och Pacta.

Bakgrunden är den sänkning av pensionsförmåner som har drabbat äldre tidigare kommun- och landstingsanställda under 2018, främst de födda 1937 eller tidigare. 

-Individerna måste kunna lita på att de får sin pension och kunna planera för sin privatekonomi. Det som hänt kan aldrig ha varit partsavsikten, säger företrädarna och förhandlarna för de fackliga organisationerna i ett gemensamt uttalande.

Förhandlingen med SKL/Pacta kan delas in i två olika delar, dels en omedelbar lösning för 2018 och dels en långsiktig lösning som hindrar att sänkningar liknande den som skedde i år händer igen.

I fredags förmiddags meddelade SKL vid en presskonferens att alla ska få behålla 2017 års nivå, alltså ingen sänkning. Det kommer dock att ta till april innan justering på årets gjorda utbetalningar kan göras. Det som nu återstår är att hinna en lösning tillsammans med SKL/Pacta så att en liknade situation inte uppkommer igen kommande år.

För mer information:

Torbjörn Bidebo, förhandlingschef, Fysioterapeuterna
torbjorn.bidebo@fysioterapeuterna.se, 070-928 61 09

Senaste nyheterna

Strategi för e-hälsa och digitalisering framtagen

2018-02-15 10:18

Påverkansarbete

För vår profession är digitalisering ett medel för att nå vår vision om ett samhälle där alla ska...

Nya riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom

2018-02-14 13:51

Kliniska riktlinjer

Fysioterapeuterna har tagit fram riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom.

Fyra nya patientbroschyrer

2018-02-12 11:36

Levnadsvanor, Medlemsförmån

Fyra nya patientbroschyrer har tagits fram inom ramen för Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt....

Ställningstagande för allas lika rätt till vård

2018-02-09 14:22

Påverkansarbete

De senaste dagarna har en debatt pågått där det diskuteras om papperslösa ska nekas vård....

Ny statistik i Saco Lönesök

2018-02-09 11:46

Lön, Medlemsförmån

Medlemsförmånen Saco Lönesök har uppdaterats med siffrorna från höstens löneenkät. Stort tack til...