Levnadsvanor

Förbundet har sedan 2012 arbetat med att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, det så kallade levnadsvaneprojektet. Projektet har präglats av öppenhet, delaktighet, geografisk spridning och interprofessionell samverkan. Förbundet har fått fortsatt statsbidrag och fortsatte arbetet med implementeringen under 2016.

Levnadsvanor

Satsningarna under 2016 berör:

  • Stark inför kirurgi – stark för livet. Kunskapsstöd för patienter
  • Stark inför thoraxkirurgi – stark för livet. Kunskapsstöd för personal
  • Fysioterapeutens samtal om levnadsvanor gör skillnad
  • Opinionsbildning. Bland annat genom deltagande i Almedalen och utställare i olika sammanhang.

Fakta om levnadsvanor

WHO:s kartläggning visar att hälsosamma levnadsvanor kan förebygga 80 procent av all hjärt- kärlsjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga 90 procent av diabetes typ 2.

Den som inte röker, äter hälsosamt, är tillräckligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i längre jämfört med den som har ohälsosamma levnadsvanor. De fyra ovan nämnda levnadsvanorna bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige.

Non Communicable Diseases (NCD), eller Icke smittsamma sjukdomar, även kallade livsstilssjukdomar är de sjukdomar som ökar mest. Hit räknas exempelvis hjärtsjukdomar, stroke, cancer, KOL, astma och diabetes. År 2010 var hela 35 miljoner (66 procent av 52 miljoner) dödsfall till följd av NCD.

Riktlinjer för patienter som ska genomgå buk- eller thoraxkirurgi

Fysioterapi 2015

Webbsändning från 22 oktober 2015: Fysioterapeuten samtalar om levnadsvanor

 

Aktiviteter

Senaste nytt om levnadsvaneprojektet

Över 3 miljoner i projektpengar

2016-05-09 09:47

Levnadsvanor

Läs mer

Fysioterapi 2015 sänds på webben

2015-10-19 10:26

Levnadsvanor, Medlemsförmån, Fysioterapi 2015

Läs mer

Workshops om levnadsvanor

2015-08-19 09:41

Levnadsvanor, Medlemsförmån

Läs mer