Om professionen

Fysioterapeut - nytt namn på yrket sjukgymnast

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, och den titel som ska användas på yrket i första hand.

 
Fakta om fysioterapeuter

Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån din förmåga. Varje människas individuella förutsättning står i centrum när vi fysioterapeuter gör vår professionella bedömning.

I Sverige är både yrkestiteln fysioterapeut och sjukgymnast skyddad och får endast användas av den som har legitimation, utfärdad av Socialstyrelsen.

Vad gör en fysioterapeut?

Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav. Fysioterapeuter vänder sig till människor oavsett ålder och/eller funktionshinder.Fysioterapeuter finns i hela hälso- och sjukvården.

Så här arbetar fysioterapeuter

  • Vårt arbete är baserat på vetenskaplig grund. 
  • Vi sätter mål tillsammans med patienten/klienten utifrån behov och önskemål. 
  • Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk aktivitet och hjälper människor att hitta sina egna resurser. 
  • Vi utformar individuellt anpassad träning för personer med funktionshinder till följd av långvariga sjukdomar, skador och/eller hög ålder med målet att kunna leva ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet. 
  • Vi ser till hela människan oavsett diagnos och samverkar med andra yrken inom hälso- och sjukvård. 
  • Fysioterapeuter är aktivt engagerade i arbetet med nationella riktlinjer inom hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete.

Utbildning

Fysioterapeutens grundutbildning är en treårig universitetsutbildning. Det finns i dag runt 15 000 yrkesverksamma fysioterapeuter/sjukgymnaster. De flesta fysioterapeuter vidareutbildar sig efter sin grundutbildning därtill finns det cirka 1000 som har specialistkompetens och cirka 400 som har medicine doktorsgrad.

Fysioterapeuter är specialister

Det finns flera olika specialistområden som fysioterapeuter är specialiserade inom, exempelvis inom rörelsesystemet, nervsystemet, andning, cirkulation, psykiatri och psykisk ohälsa, barn och ungdomar samt äldre.

Fysioterapeut – nytt namn på yrket sjukgymnast

Uppdaterad: 2016-03-18 Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för...

Träffa en fysioterapeut utan remiss!

I dag är det remissfrihet till fysioterapeuter (sjukgymnaster) i landets alla 21 landsting och...

Hitta fysioterapeuter

Hur söker jag? Sök genom att välja distrikt och/eller sektion, använd sökfältet eller zooma in på...

Förbundets internationella arbete

Internationell samverkan och erfarenhetsutbyte bidrar till professionens utveckling. Genom att...

Antalet fysioterapeuter

År 1995 fanns det drygt 13 000 personer med beviljad fysioterapeutlegitimation varav nästan 8 500 var sysselsatta inom hälso- och sjukvård (HoS), enligt Socialstyrelsen. Fram till 2013 hade yrkesgruppen vuxit till 21 600 legitimerade varav 12 500 var sysselsatta inom hälso- och sjukvård. Det motsvarar en ökning från 96 fysioterapeuter sysselsatta inom HoS per 100 000 invånare år 1995 till 130 fysioterapeuter 100 000 invånare år 2013.

Drygt 10 000 anställda fysioterapeuter

Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 10 252 anställda fysioterapeuter (sjukgymnaster) den 1 januari 2014. Av dessa var 7 961 kvinnor och 2 291 kvinnor.