Fysioterapeut – nytt namn på yrket sjukgymnast sedan 2014

Uppdaterad: 2017-09-13

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand.

Viktiga länkar

Fakta om nya yrkestiteln

  • Fysioterapeut är ny benämning på sjukgymnasternas yrkeskår och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand.
  • Fysioterapeut titel har skyddats i patientsäkerhetslagen.
  • Sjukgymnastexamen har bytt namn till fysioterapeutexamen.
  • Alla nyutexaminerade som ansöker om legitimation får efter den 1 januari 2014 benämningen legitimerad fysioterapeut.
  • Titeln sjukgymnast förblir skyddad yrkestitel så länge som det finns sjukgymnaster verksamma som väljer att behålla titeln sjukgymnast.
  • Den 13 september 2017 fanns det 5660 legitimerade fysioterapeuter. Av dessa har 3248 bytt titel och haft legitimation som sjukgymnast tidigare.