Rörelselyft 2017

Förbundet har tagit fram rapporten "Tre lyft för Sverige - Fysioterapeuternas initiativ för ett hälsosammare Sverige för alla", som handlar om ett rörelselyft för barn och unga, ett för arbetslivet och ett för äldre.

Rapport med konkreta förslag

Rapporten innehåller konkreta förslag på hur fysioterapeuters kunskaper kan användas bättre inom vård, skola, arbetslivet och omsorgen, men även samhället i stort.

Fysioterapeuternas rapport "Tre lyft för Sverige" (pdf)

Tre foldrar att beställa

Från rapporten har förbundet tagit fram tre foldrar med tre rörelselyft som du kan beställa; ett rörelselyft för barn och unga, ett för arbetslivet och ett för äldre. Foldrarna kan du lägga i ditt väntrum, men lämpar sig främst att dela ut till politiker och beslutsfattare i din kommun och ditt landsting. Rapporten och dessa tre foldrar utgör även det valmanifest med frågor som förbundet kommer driva inför och under valet 2018.

Foldrarna med tre rörelselyft

Rörelselyft för barn och unga

Rörelselyft för arbetslivet

Rörelselyft för äldre

Bilder att dela i sociala medier

Rörelselyft för barn och unga

Rörelselyft för arbetslivet

Rörelselyft för äldre

I media

Vision och Hälsoresa

Rapporten tar sin utgångspunkt i Fysioterapeuternas vision och den hälsoresan som förbundet genomfört under våren 2017.


Sista chansen att beställa material till Fysioterapins Dag

2017-08-17 11:46

Påverkansarbete, Medlemsförmån, Rörelselyft

Seminarium om tre lyft i Almedalen

2017-07-04 09:33

Påverkansarbete, Almedalen, Rörelselyft

Tre lyft för Sverige - läs rapporten och beställ foldrar till Fysioterapins Dag

2017-06-20 12:01

Påverkansarbete, Rörelselyft

Debatt: Sverige behöver tre rörelselyft

2017-06-20 10:37

Påverkansarbete, Debattartikel, Rörelselyft