Arbetslös/a-kassa – Fysioterapeuterna

A-kassa vid arbetslöshet

Blir du arbetslös måste du ha varit medlem till Akademikernas a-kassa för att få ersättning.

Akademikernas a-kassa är skild från förbundet och du ansöker om medlemskap direkt.

Omställning för dig anställd inom Kommun eller Region samt Sobona

Omställningsfonden har i uppdrag är att stödja och hjälpa anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist – inom kommuner och regioner samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Sobona. Fokus är att hjälpa varje jobbsökare till ett nytt jobb. 

Omställning för dig som privatanställd

TRR Trygghetsrådet är en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. TRR stöttar uppsagda tjänstemän, arbetsgivare och fackligt förtroendevalda på företag inom privat sektor i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Omställningsavtal för dig som statligt anställd

Omställningsavtalet gäller för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist hos en statlig arbetsgivare och ger både möjlighet till personlig hjälp att hitta nytt jobb (via Trygghetsstiftelsen) men också ekonomisk trygghet i form av utfyllnad av a-kasseersättningen.

 

Inkomstförsäkring

I medlemsavgiften ingår en förmånlig inkomstförsäkring för alla medlemmar som är anslutna till A-kassan. Vid arbetslöshet garanterar inkomstförsäkringen 80 procents ersättning under 120 dagar.