Anställningsavtal – Fysioterapeuterna

Anställningsavtal

Anställningsavtalets omfattning kan variera beroende på situation. Om din arbetsplats har ett kollektivavtal så bör det hänvisas till detta i anställningsavtalet. Ett kollektivavtal reglerar villkor såsom ersättningar, uppsägningstid, semester etc.

Skriv alltid ett anställningsavtal

När du fått besked om att jobbet blivit ditt är regel nummer ett att alltid skriva ett anställningsavtal. Då behöver det aldrig bli några oklarheter om vad som gäller.

Tänk på att en del kollektivavtal endast anger miniminivåer. Du kan alltid försöka förhandla till dig bättre villkor.

Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal - hur bör anställningsavtalet se ut?

Om du är anstalld av statlig sektor, region eller kommun omfattas du alltid av kollektivavtal. Det kan du även göra om du är privatanställd.

Om du arbetar på ett företag/är på gång att ta anställning på ett företag där det inte finns ett kollektivavtal är det särskilt viktigt att dina villkor finns med i anställningsavtalet så att du och din arbetsgivare vet vad som gäller. Kom ihåg att båda parter ska underteckna avtalet!

Detta bör alltid ingå i ett sådant avtal

 • Parter (namn och person/orgnr)
 • Befattning och arbetsställe
 • Anställningstid och anställningsform
 • Tjänstgöringsgrad
 • Lön, ersättning och andra förmåner. Här ska det även stå när översyn av lön och andra förmåner skall ske
 • Arbetstid och övertidskompensation (gärna arbetstidens förläggning)
 • Resor och traktamenten
 • Hur många semesterdagar utgår
 • Vad gäller för uppsägningstider - både för arbetstagaren och arbetsgivaren
 • Pension och försäkring
 • Övriga anställningsvillkor