Anställningsavtal – Fysioterapeuterna

Anställningsavtal

Skriv alltid ett anställningsavtal så behöver det aldrig bli några oklarheter om vad som gäller.

Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal

Saknar arbetsgivaren ett kollektivavtal är det särskilt viktigt att dina villkor finns med i anställningsavtalet så att du och din arbetsgivare vet vad som gäller. Kom ihåg att båda parter ska underteckna avtalet!

Detta bör alltid ingå i ett sådant avtal

 • Parter (namn och person/orgnr)
 • Befattning och arbetsställe
 • Anställningstidpunkt
 • Anställningsform
 • Tjänstgöringsgrad
 • Lön, ersättning och andra förmåner.
 • Löneöversynstidpunkt 
 • Arbetstid och övertidskompensation (gärna arbetstidens förläggning)
 • Resor och traktamenten
 • Semesterdagar
 • Uppsägningstid - både för dig och arbetsgivaren
 • Pension och försäkring
 • Övriga anställningsvillkor