Anställningsavtal

Anställningsavtalets omfattning kan variera beroende på situation. Om din arbetsplats har ett kollektivavtal så bör det hänvisas till detta i anställningsavtalet. Ett kollektivavtal reglerar villkor såsom ersättningar, uppsägningstid, semester etc.

Skriv alltid ett anställningsavtal!

När du fått besked om att jobbet blivit ditt är regel nummer ett att alltid skriva ett anställningsavtal. Då behöver det aldrig bli några oklarheter om vad som gäller.

Tänk på att en del kollektivavtal endast anger miniminivåer. Du kan försöka förhandla till dig bättre villkor. Om du arbetar på ett företag där det inte finns ett kollektivavtal så är det särskilt viktigt att dina villkor finns med i anställningsavtalet så att du och din arbetsgivare vet vad som gäller. Kom ihåg att båda parter ska underteckna avtalet!

Detta bör alltid ingå i ett sådant avtal:

  • Parter och befattning
  • Anställningstid och anställningsform
  • Tjänstgöringsgrad
  • Lön, ersättning och andra förmåner. Här ska det även stå när översyn av lön och andra förmåner skall ske
  • Arbetstid och övertidskompensation (gärna arbetstidens förläggning)
  • Resor och traktamenten
  • Hur många semesterdagar utgår
  • Vad gäller för uppsägningstider - både för arbetstagaren och arbetsgivaren
  • Pension och försäkring
  • Övriga anställningsvillkor