Kollektivavtal försäkrar – Fysioterapeuterna

Kollektivavtal försäkrar

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal har du som anställd ett bra ekonomiskt skydd i de skeden i livet som dina inkomster av olika anledningar kan minska. Till exempel vid sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, dödsfall och pensionering.

Vem ska jag vända mig till?

Genom ditt kollektivavtal är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, dödsfall och uppsägning på grund av arbetsbrist.

Tabell som visar vart du ska vända dig när något har hänt

Beroende på vilket kollektivavtal som du omfattas av gäller olika regler. Nedan kan du välja vilka att läsa om vilka kollektivavtalade försäkringar som finns för dig beroende på var du är anställd.

Kommun- eller regionanställd

För anställda som omfattas av kollektivavtal ingår det kollektivavtalade försäkringar som...

Privat anställd

För anställda som omfattas av kollektivavtal ingår det kollektivavtalade försäkringar som...

Statligt anställd

För anställda som omfattas av kollektivavtal ingår det kollektivavtalade försäkringar som...

Förbundets försäkringsutbud

Förbundet har olika samarbetspartners i olika delar av sitt försäkringsutbud både som administratörer och försäkringsbolag.

Ersättningskollen

Ersättningskollen är en webbaserad portal som ger en heltäckande bild av försäkringsskyddet från det allmänna socialförsäkringssystemet, kollektivavtal och privata försäkringar.