Privat anställd – Fysioterapeuterna

Privat anställd

För anställda som omfattas av kollektivavtal ingår det kollektivavtalade försäkringar som arbetsgivaren betalar för och som kan lämna ersättning till medlem som ex drabbas av skada i samband med arbete, i färd till och från hemmet eller blir långvarigt sjukskriven.


Ny plattform för kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Du som privatanställd med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar. Vid årsskiftet 2020/2021 startade det nya bolaget Avtalat av PTK, LO och Svenskt Näringsliv, som kommer att göra det enklare för dig att förstå dessa förmåner och vad de innebär. Information och tjänster som tidigare har funnits hos PTK samlas nu på avtalat.se. 


Nedan finns korta beskrivning av vilket kollektivt försäkringsskydd du har. Om du vill läsa mer - eller anmäla en skada - ta direktkontakt med din arbetsgivares administratör eller lönekontoret.

Om du blir sjuk

De första 14 dagarna får du sjuklön av din arbetsgivare. Dag 15-360 erhåller du sjukpenning från försäkringskassan och 10 procent av din månadslön som tillskjuts av din arbetsgivare eller extern försäkringsgivare.

Kontakta din arbetsgivare vid en eventuell längre sjukdom.

Arbetsskada

Skulle du skada sig i arbetet, på väg till och från din arbetsplats eller drabbas av arbetssjukdom, kan du ha rätt till ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och från kollektivavtalade trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA).

Föräldraledig

I flera kollektivavtal som Fysioterapeuterna tecknat för anställd inom privat sektor finns det angivet att en medarbetare kan har rätt till föräldraledighetstillägg från arbetsgivaren. Dock är det viktigt att läsa innantill från fall till fall beroende på vilket kollektivavtal som är tillämpbart på just dig.

Vid dödsfall (TGL)

Försäkringen ger din familj ekonomisk ersättning om du avlider före 64 års ålder och beloppet är skattefritt. Försäkringsbeloppet som betalas ut består av: grundbelopp,barnbelopp,begravningshjälp. Läs på ditt försäkringsbesked från Collectum vem som är din försäkringsgivare.

 

Gratis rådgivning om din tjänstepension ITP

På rådgivningstjänst.se får du som är medlem i Fysioterapeuterna rådgivning om din tjänstepension ITP. Rådgivningstjänsten är gratis och till för dig som är privatanställd med tjänstepension ITP.

Löneväxling

Arbetslöshet