Privat anställd

För samtliga medlemmar som omfattas av kollektivavtal ingår det kollektivavtalade försäkringar som arbetsgivaren betalar för och som kan lämna ersättning till medlem som ex drabbas av skada i samband med arbete, i färd till och från hemmet eller blir långvarigt sjukskriven.

Här följer en kort beskrivning av vilket kollektivt försäkringsskydd som du har. Om du vill läsa mer - eller anmäla en skada - ta direktkontakt med din arbetsgivares administratör eller lönekontoret.

Om du blir sjuk

De första 14 dagarna får du sjuklön av din arbetsgivare. Dag 15-360 erhåller du sjukpenning från försäkringskassan och 10 procent av din månadslön som tillskjuts av din arbetsgivare eller extern försäkringsgivare.

Kontakta din arbetsgivare vid en eventuell längre sjukdom.

Arbetsskada

Skulle du skada sig i arbetet, på väg till och från din arbetsplats eller drabbas av arbetssjukdom, kan du ha rätt till ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och från kollektivavtalade trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA).

Föräldraledig

I flera kollektivavtal som Fysioterapeuterna tecknat för anställd inom privat sektor finns det angivet att en medarbetare kan har rätt till föräldraledighetstillägg från arbetsgivaren. Dock är det viktigt att läsa innantill från fall till fall beroende på vilket kollektivavtal som är tillämpbart på just dig.

Vid dödsfall (TGL)

Försäkringen ger din familj ekonomisk ersättning om du avlider före 64 års ålder och beloppet är skattefritt. Försäkringsbeloppet som betalas ut består av: grundbelopp,barnbelopp,begravningshjälp. Läs på ditt försäkringsbesked från Collectum vem som är din försäkringsgivare.

 

Pension

Är en kostnadsfri webbtjänst för personliga råd om pensioner och försäkringar kopplade till tjänstepensionen ITP.

Arbetslöshet