Statligt anställd – Fysioterapeuterna

Statligt anställd

För anställda som omfattas av kollektivavtal ingår det kollektivavtalade försäkringar som arbetsgivaren betalar för och som kan lämna ersättning till medlem som ex drabbas av skada i samband med arbete, i färd till och från hemmet eller blir långvarigt sjukskriven.

Här följer en kort beskrivning av vilket kollektivt försäkringsskydd som du har. Om du vill läsa mer - eller anmäla en skada - ta direktkontakt med din arbetsgivares administratör eller lönekontoret.

Om du blir sjuk

De första 14 dagarna får du sjuklön av din arbetsgivare. Dag 15-365 erhåller du sjukpenning från Försäkringskassan och här ska arbetsgivaren skjuta till 10 procent av din månadslön.  

Kontakta din arbetsgivare (lönekontoret eller personalkontoret) för vidare information om vad som gäller för just dig.

Arbetsskada

Skulle du skada sig i arbetet, på väg till och från din arbetsplats eller drabbas av arbetssjukdom kan du ha rätt till ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och från kollektivavtalade Personskadeförsäkring (PSA).

Föräldraledig

Du som är statligt anställd får en kompletterande ersättning från din arbetsgivare under tiden du tar ut föräldrapenning. Ersättningen kallas för föräldrapenningtillägg och innebär att du totalt får en ersättning som motsvarar 90 procent av din lön. Dock är detta reglerat olika i kollektivavtal, varför vi rekommenderar dig att ta kontakt med din lokala fackliga företrädare eller din arbetsgivare för svar på exakt vad som gäller för dig.

Vid dödsfall

När en statligt anställd avlider är det TGL-S, grupplivförsäkringen, som ger efterlevandeersättning. Om dödsfallet beror på en arbetsskada kan ersättning erhållas enligt skadeståndsrättsliga regler. Ersättningarna är begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp.