Lön – Fysioterapeuterna

Lön

Din lön ska bygga på din kompetens, prestation och ansvar. Därför är det viktigt att du som medarbetare är insatt i hur löneöversynen/ lönerevisionen är tänkt att fungera.

Genom att logga in får du tillgång till verktyg som är användbara för dig när du ska förhandla din lön, såsom Saco Lönesök.

En process som ska pågå hela året

De kollektivavtal som tecknats mellan Fysioterapeuterna och arbetsgivarna bygger på en lönebildningsprocess där löneöversyn/lönerevision ingår, och som är tänkt att fungera som en löpande process över hela året. 

Avtalen utgår från att lönerna är individuella och differentierade och bygger på din kompetens, prestation och ansvar. Därför är det viktigt att du som medarbetare är insatt i hur löneöversynen/lönerevisionen är tänkt att fungera. På dessa sidor kan du läsa mer om detta.

Begreppet löneöversyn används inom offentlig sektor, medan det inom privat sektor kallas för lönerevision. 

För dig som är anställd i privat sektor

Dessa texter om löneprocessen beskriver i första hand hur löneöversynen ser ut inom offentlig sektor. För dig som arbetar inom privat sektor kan processen se annorlunda ut än vad som beskrivs här. Bland annat genom att din lön tydligare kopplas till företagets verksamhetsmål. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller på just din arbetsplats.

Eftersom det finns många mindre privata företag kan det vara så att det inte finns lokala fackliga företrädare inom din verksamhet, då sker samtalen direkt med dig som medarbetare. 

Löneprocessen

I kollektivavtalen fastställs hur löneprocessen och lönesättningen ska gå till. Processen inleds...

Ditt lönesamtal

Förbered dig noga inför ditt lönesamtal. Genom att logga in får du tillgång till tips som är...

Saco Lönesök

Saco Lönesök innehåller lönestatistik och är Sverige största databas för akademikerlöner. Det är ...

Marknadens bästa lönestatistik

  • när du söker nytt jobb
  • när du ska ha lönesamtal
  • när du får en ny tjänst, nytt ansvarsområde eller nya arbetsuppgifter

Aktuellt om lön

Håll utkik efter löneenkäten

2023-10-23 10:15

Fysioterapeuterna, Lön

Märket för industrisektorn – vad betyder det för mig?

2023-04-24 09:00

Fysioterapeuterna, Lön