Lön

Ett löneavtal är ett kollektivavtal som ingåtts mellan centrala parter, det vill säga en arbetsgivarorganisation och fackliga organisationer, däribland Fysioterapeuterna. Löneavtalen ger förutsättningarna för lönebildning och lönesättning samt beskriver hur en löneöversyn ska gå till.

Enligt avtalen är en god dialog mellan chef och medarbetare en förutsättning för individuell och differentierad lön. Med individuell lön menas att du ska kunna påverka din lön genom ditt arbete. Att ta på sig nya arbetsuppgifter och mer krävande arbetsuppgifter och att skaffa sig den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar ska löna sig.

Ett villkor för att lönebildningen ska fungera är att arbetsgivaren, lönesättande chefer och medarbetare känner till innehållet i löneavtalen och följer dessa. Förbundet anser att det bästa för dig är att ha lönesamtalet med den chef som har mandat att sätta lön.

Genom att logga in får du tillgång till flertalet verktyg som är användbara för dig när du ska förhandla din lön.

Löneprocessen

Det är viktigt att förstå att lönebildningsprocessen är ett ständigt pågående arbete året runt....

Inför lönesamtal

Genom att logga in får du tillgång alla tips som är användbara för dig när du ska förhandla din lön.

Saco Lönesök

Medlemsförmånen Saco Lönesök innehåller färsk lönestatistik och finns tillgänglig för dig som...

Du och din lön

För att ge dig det stöd du behöver när du ska ha medarbetar-, utvecklings- eller lönesamtal har Fysioterapeuterna tagit fram broschyren ”Du och din lön.

Marknadens bästa lönestatistik! Använd statistiken när du:

  • söker nytt jobb
  • ska ha lönesamtal
  • får en ny tjänst, nytt ansvarsområde eller nya arbetsuppgifter

Senast nytt om lön

Ny statistik i Saco Lönesök

2020-02-03 13:40

Lön, Medlemsförmån

Begrepp vid lönesamtal

Ordlista löneöversyn