Kommun- och regionanställd – Fysioterapeuterna

Kommun- och regionanställd

Din tjänstepension betalas av din arbetsgivare, men du väljer själv vilket försäkringsbolag som ska förvalta din tjänstepension. Pensionsvalet (se längre ner på sidan) är ett företag som har hand om administrationen kring valet.

För dig som kommun eller regionsanställd finns det två olika tjänstepensioner - och vilken du tillhör beror främst på när du är född:

För dig född 1985 och tidigare och omfattas av KAP-KL:

Varje år, från att du fyllt 21 år,betalar din arbetsgivare in 4,5 % av din inkomst till tjänstepensionen KAP-KL. Du som har lön över 7,5 inkomstbasbelopp tjänar in förmånsbestämd ålderspension från 28 års ålder. Ålderspensionens storlek bestäms vid pensionstillfället och baseras din inkomst åren innan du går i pension och på hur mycket premie som betalats samt på hur dessa pengar har förvaltats.  

För dig född 1986 eller senare och omfattas av AKAP-KL

Varje år, utan nedre åldersgräns, betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Avgiften är 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomsbasbelopp, och 30 procent av din lön över 7,5 inkomsbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp. Pengarna betalas in till en pensionsförsäkring som du själv bestämmer över.