Privatanställd – Fysioterapeuterna

Privatanställd

Tjänstemän i privat sektor på arbetsplatser med kollektivavtal omfattas av ITP (Industrins och handelns tilläggspension). Det innebär att arbetsgivaren varje månad betalar in avgifter till de anställdas pensioner.

Tjänstepensionens storlek avgörs av hur mycket du arbetar och tjänar samt hur du valt att förvalta dina pensionspengar.

Är du född 1979 eller senare omfattas du av ITP1

Du tjänar till ITP1 från det att du är 25 år. De automatiska inbetalningarna slutar när du fyller 65 år. Denna tjänstepension är premiebestämd vilket innebär att du själv kan bestämma hur dina pensionspengar ska placeras.

Arbetsgivaren betalar varje månad 4,5 procent av din månadslön till till 7,5 Ibb (Inkomstbasbelopp) till din tjänstepension. Tjänar du mer är premien 30 procent på överskjutande delen. 

Är du född 1978 eller tidigare omfattas du av ITP2

Du tjänar in till ITP2 mellan 28 och 65 års ålder. För att få full ITP2 ska du arbeta i 30 år. Den största delen av denna tjänstepension är förmånsbestämd. Det innebär att du får en viss procent av slutlönen i pension.

En mindre del (kallas för  ITPK och är 2 % av din månadslön) är premiebestämd - och är den del som du själv kan välja att placera på det sätt du själv önskar.

För alla som omfattas av ITP

För alla som omfattas av ITP (oavsett 1 eller 2 ) ingår även tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger din familj en engångssumma om du skulle avlida innan du går i pension.

Det ingår även en premiebefrielseförsäkring som betalar in pengar till din tjänstepension även om du är föräldraledig eller sjukskriven. Om du skulle bli långvarigt sjukskriven kan du erhålla sjukpension.

Gratis rådgivning om din tjänstepension ITP

På rådgivningstjänst.se får du som är medlem i Fysioterapeuterna rådgivning om din tjänstepension ITP. Rådgivningstjänsten är gratis och till för dig som är privatanställd med tjänstepension ITP.

Löneväxling

Återbetalningsskydd

Din familj får de pensionspengar som du tjänat in om du själv skulle avlida innan eller under tiden pensionen betalas ut. Ingår inte automatiskt utan måste väljas till.

Familjeskydd


En extra försäkring som ger din familj en summa pengar varje månad om du skulle avlida innan pensionen börjar betalas ut. Storleken och utbetalningstid väljer du själv. Även detta är ett eget tillval.