Statligt anställd

Statens pensionsverk (SPV) har bl a till uppdrag att betala ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom statsförvaltningen.

Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född. Storleken på den kompletterande ålderspensionen och den individuella ålderspensionen beror på din lön och vilken avkastning det blir på ditt sparande.

För dig som är född 1988 eller senare

Avtalet gäller från den 1 januari 2016 och för dig som är född 1988 och senare.

Avtalet innebär att premier på 4,5 procent av lönen under taket och 30 procent över taket betalas in till tjänstepensionen. För en del av premierna kan individen själv välja försäkringsgivare. Avtalet ger också möjlighet för den enskilde att under vissa förutsättningar öka sin individuella pensionsavsättning.

En särskild premie på 1,5 procent på lönesumman som avsätts till en särskild försäkring gör det möjligt för arbetstagaren att finansiera en avtrappning av arbetstiden i slutet av ditt arbetsliv.

Arbetstagaren tjänar in till sin pension under hela arbetslivet fram till 67 år.

Besök SPVs webbplats för mer information.

Nytt premiebestämt pensionsavtal

Saco-S (där Fysioterapeuterna ingår) Seko och Arbetsgivarverket har kommit överens om ett nytt premiebestämt pensionsavtal för dig som är statligt anställd. Avtalet gäller från den 1 januari 2016 och för dig som är född 1988 och senare.

Frågor och svar om nya pensionsavtalet

PPT-presentation om innehållet i överenskommelsen