Checklista: Arbeta utomlands

Många nyexaminerade kan tänka sig att jobba utomlands under en längre period. Med andra ord så är intresset stort och möjligheterna många. Det finns dock en hel del att tänka på innan du packar väskan för att pröva lyckan utomlands. Kolla in vår checklista med de viktigaste sakerna att tänka på. Den ger dig en bra överblick.

Utomlands gäller andra regler för arbete, försäkringar, skatter och mycket mer. Vi har här samlat de allra viktigaste sakerna som du bör ta reda på vilket land du än åker till. Tänk på att utlandsvistelsen också kan innebära olika merkostnader. Det är viktigt att du till exempel tar reda på om Sverige har någon överenskommelse med det land du vill arbete i när det gäller dubbelbeskattning och socialförsäkringar. Andra saker som kan ha betydelse är hur länge du är utomlands, ditt medborgarskap och vad för slags arbetsgivare du har. Det som inte regleras i ditt anställningskontrakt bör du komma överens om med arbetsgivaren och föra in i kontraktet. Du bör framför allt tänka på:

Lönen
Här gäller det inte bara att bestämma belopp utan att också diskutera hur lönen ska justeras om till exempel valutakurserna förändras. Ta också reda på vad som gäller för traktamenten och kompensation för uteblivna förmåner.

Placeringsort
Var är din arbetsplats? Måste du resa i tjänsten? Kan du bli beordrad att flytta någon annanstans under utlandstiden?

Arbetstider
Räkna med att andra dag- och veckoarbetstider, helgdagar, semesterregler gäller i det land du flyttar till.

Hemkomsten 
Vad händer vid hemkomsten? (Om du har ett jobb hemma att återvända till i Sverige.)

Sociala avgifter 
Vem betalar avgifter till pension och försäkringar?

Försäkringar
Måste du komplettera ditt försäkringsskydd? Vem betalar eventuella extra försäkringar? Tänk särskilt på skyddet vid arbetslöshet. Vid utlandsarbete är huvudregeln att du ska tillhöra arbetslöshetsförsäkringen i det land du arbetar. Kontakta Akademikernas a-kassa för mer information.

Resor under tiden utomlands
Betalar arbetsgivaren dina hemresor?

Avtalets giltighetstid
Hur länge gäller avtalet om utlandsplacering? Kan det förlängas eller ändras?

Fler tips om att arbeta utomlands

Intyg för erkännande i annat land

Den som vill arbeta i andra länder behöver vissa intyg som Socialstyrelsen utfärdar för att underlätta erkännandet. Det intyg som alltid behövs brukar på engelska kallas "Certificate of Good Standards" och innebär en bekräftelse på att vederbörandes behörighet är intakt och obegränsad. Detta intyg får inte vara äldre än tre månader och utfärdas på svenska eller engelska språket enligt önskemål. Inom Norden råder en förenklad ordning och intyg behöver inte utfärdas. Från vissa länder kan det även förekomma att Socialstyrelsen ska fylla i ett formulär som ska skickas direkt till respektive myndighet. Detta formulär skickas in till Socialstyrelsen i samband med Din begäran om att få intyg. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Ansökningar

Att skriva ansökningar till utländsk mottagare handlar inte bara om att skriva felfritt på det främmande språket. I olika länder råder nämligen helt olika kulturer i brevsammanhang. I England och USA är det vanligt att man bara skickar en CV. I Frankrike anlitar man ofta grafologer i rekryteringssamanhang och därför ska din ansökan vara handskriven.

Intyg för erkännande i annat land

Den som vill arbeta i andra länder behöver vissa intyg som Socialstyrelsen utfärdar för att underlätta erkännandet. Det intyg som alltid behövs brukar på engelska kallas "Certificate of Good Standards" och innebär en bekräftelse på att vederbörandes behörighet är intakt och obegränsad. Detta intyg får inte vara äldre än tre månader och utfärdas på svenska eller engelska språket enligt önskemål. Inom Norden råder en förenklad ordning och intyg behöver inte utfärdas. Från vissa länder kan det även förekomma att Socialstyrelsen ska fylla i ett formulär som ska skickas direkt till respektive myndighet. Detta formulär skickas in till Socialstyrelsen i samband med Din begäran om att få intyg. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats