Meritförteckning / CV – Fysioterapeuterna

Meritförteckning / CV

Om du väljer att använda dig av en meritförteckning eller CV är en smaksak. Skillnaden är: I meritförteckningen listar du dina personuppgifter, utbildningar och arbeten. I ett CV kan du vara mer heltäckande där du kan ange fritidsintressen, om du har familj eller liknande.

De uppgifter som ska finnas med i meritsammanställningen listas här.  Tänk på att ange dina uppgifter i omvänd kronologisk ordning.

  • Personuppgifter
  • Utbildningar
  • Arbeten
  • Föreningsmeriter/förtroendeuppdrag
  • Språk
  • Datakunskaper
  • Övrigt
  • Referenser

Skriver du ett CV kan du utöver ovan berätta mer utförligt om arbetsinnehåll/uppgifter som du haft i en anställning.