Arbetsmiljö – Fysioterapeuterna

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är viktig för dig som enskild medarbetare, men också en förutsättning för att bedriva en patientsäker verksamhet. Fysioterapeuterna arbetar på många olika sätt för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv för alla medlemmar.

Alla har vi ett ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö, och arbetsgivaren har utifrån lagstiftning ett särskilt ansvar. Som medarbetare har du ett ansvar att berätta för din chef eller ditt skyddsombud om det är något som skulle kunna fungera bättre på din arbetsplats. Som chef har du ett ansvar som representant för arbetsgivaren att lyssna på det som medarbetare och skyddsombud säger och att genomföra åtgärder och följa upp det som har gjorts för att trygga en god arbetsmiljö. Som skyddsombud har du ett uppdrag att lyssna på kollegorna, och verktyg utifrån arbetsmiljölagstiftning att lyfta problem vidare i organisationen och att vara del i uppföljningen.

Fysioterapeuterna arbetar för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv för alla medlemmar. Det gör vi bland annat genom de avtal vi tecknar med arbetsgivarna, både på lokal och nationell nivå. Vi driver också arbetsmiljöfrågan i vårt påverkansarbete.

Utbildningar inom arbetsmiljö

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att utbilda verksamhetens arbetsmiljö- och skyddsombud i frågor som rör arbetsmiljö. Fysioterapeuterna rekommenderar de utbildningar som anordnas av organisationerna SuntArbetsliv och Prevent, där vi ingår via AkademikerAlliansen och PTK.

SuntArbetsliv är en ideell förening som drivs av de fackliga organisationerna tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

SuntArbetsliv och Prevent tillhandahåller kunskaper, verktyg och metoder för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete, baserat på forskning, beprövad erfarenhet och gällande regelverk på arbetsmiljöområdet. Deras verksamhet ska bidra till att främja ett väl fungerande arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.