Covid-19: Råd & stöd utifrån din anställning

Här finns information om vad som gäller för dig i din anställning som fysioterapeut i samband med coronaviruset och Covid-19.

Uppdaterad information 27 mars 2020 kl. 11.13

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården kan vara extra utsatt för coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Fysioterapeuterna har inte tagit fram egna rekommendationer vad gäller att införa restriktioner för fysioterapeutisk behandling, utan följer noga myndigheternas information och rekommendationer.

Om din arbetsgivares ansvar

Varje arbetsgivare behöver säkerställa arbetsmiljön för att minska smittspridning. Det är din arbetsgivare som ansvarar för både personalens arbetsmiljö och patientsäkerheten. Arbetsgivarens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär bland annat att göra en riskbedömning för att identifiera arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta anställda för coronaviruset och sjukdomen covid-19. Om så är fallet ska arbetsgivaren vidta åtgärder. 

Det är viktigt med löpande information från din närmaste chef, eftersom förutsättningarna kan komma att ändras med kort varsel.

Riktlinjer för säker arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har tagit fram riktlinjer för säker arbetsmiljö vad gäller hälso-och sjukvårdspersonal.

Hygienrekommendationer och skyddsutrustning 

Arbetsgivaren ansvarar för att anställda har den särskilda skyddsutrustning som krävs vid misstänkt eller bekräftad covid-19. Via länken nedan finns information om skyddsutrustning och hygienrekommendationer för vårdpersonal vid Covid-19.


FRÅGOR OCH SVAR:

 

Jag är frisk, men orolig att bli smittad. Kan jag stanna hemma från arbetet?

Om du inte är sjuk är du enligt anställningsavtalet skyldig att gå till jobbet. Om du ändå inte går till jobbet gör du dig skyldig till olovlig frånvaro och kan riskera uppsägning. Du kan alltid prata med arbetsgivaren om din oro.

Vad gäller om jag själv är sjuk i Covid-19?

Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig och kan ha rätt till sjuklön från din arbetsgivare eller sjukpenning från Försäkringskassan. Följ de råd du fått från 1177 Vårdguiden eller läkare för att förhindra vidare smittspridning.

Kan min arbetsgivare säga åt mig att stanna hemma från arbetet om jag kan vara smittad eller har utsatts för smittorisk?

De grundläggande reglerna kring allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar och smittskydd finns i smittskyddslagen. Var och en ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Kontakta 1177 Vårdguiden för vidare instruktioner. Coronaviruset, Covid-19, är sedan 1 februari 2020 klassad som en allmänfarlig sjukdom som omfattas av smittskyddslagen. Det innebär att en läkare kan besluta om inskränkningar, som att du inte får vistas på din arbetsplats.

Om du inte är smittad av Covid-19 kan inte arbetsgivaren tvinga dig att vara borta från arbetet utan lön. Om så skulle ske kontakta Fysioterapeuternas medlemsjour, enligt kontaktuppgifterna ovan, för rådgivning.

Offentligt anställd
Om du arbetar inom kommun, region eller kommunalt bolag har din arbetsgivare rätt att kräva att du ska stanna hemma för att förhindra att smitta sprids. Du behåller i sådana fall dina anställningsförmåner (lön och andra ersättningar). Detta regleras i Allmänna bestämmelser, AB §10 mom 4.

Privat anställd
Om du har en privat arbetsgivaren har denne ingen rätt att stänga ute dig från arbetsplatsen. Om arbetsgivaren ändå vill göra det bör det ske genom en överenskommelse med dig och arbetsgivaren, som då ska betala lön. Ni kan komma överens om att du ska arbeta hemifrån, i den mån det är möjligt. Är det inte möjligt att arbeta hemifrån ska arbetsgivaren ändå betala lön. Detta gäller om inget annat är reglerat i kollektivavtalet.

Har jag rätt till smittbärarpenning?

Smittbärarpenning från Försäkringskassan betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av läkares bedömning att det föreligger risk för att du kan vara smittobärare. Det krävs alltid ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Om din arbetsgivare kräver att du ska stanna hemma från ditt arbete, utan lön men med smittbärarpenning från Försäkringskassan, på grund av risk för överförande av smitta, får situationen bedömas i varje enskilt fall. Kontakta då oss. Utgångspunkten är att arbetsgivaren, i normalfallet, inte kan tvinga någon att vara hemma utan lön.

Om handhygien

Var noga med handhygien och andra hygienrekommendationer.

Fackligt stöd och hjälp

Lokalt ombud

Kontakta i första hand ditt lokala ombud om du behöver facklig rådgivning och hjälp. Vill du engagera dig som lokalt ombud kontakta ditt distrikt.

Fackliga centrala medlemsjouren

Om du inte får kontakt med ditt lokala ombud kan du ringa kansliets centrala ombudsmän på telefonnummer: 08-567 06 100 (växeln, begär att bli kopplad till medlemsjouren) eller e-posta kansli@fysioterapeuterna.se

Ordinarie telefontider

Måndagar:    09.00-12.00
Tisdagar:    09.00-12.00
Onsdagar:    09.00-12.00
Torsdagar:    09.00-12.00
Fredagar:    09.00-12.00