Kollektivavtal – Fysioterapeuterna

Kollektivavtal

Kollektivavtalet är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation, alltså ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare, om regler som ska gälla inom en viss bransch eller på en arbetsplats.

Centrala kollektivavtal tecknas mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation och gäller en hel bransch. Ett lokalt kollektivavtal tecknas mellan ett fackförbund och ett enskilt företag.

Centralt tecknade kollektivavtal för fysioterapeuter:

Kollektivavtalet ger fördelaktiga villkor och en bra trygghet för alla anställda, även de som inte är med i ett fackförbund. Genom att teckna ett kollektivavtal begränsas också rätten för anställda att strejka.

Kollektivavtalen ser olika ut, men oftast innehåller de regler om:

 • vilka kriterier som ska gälla för lönesättningen, som exempelvis arbetsprestation, ansvar och svårighetsgrad
 • hur lönesättningsprocessen ska gå till, att anställda har rätt till lönesamtal med mera
 • hur mycket arbetsgivaren ska betala till din framtida pension
 • hur stor ersättning du får vid föräldraledighet och sjukdom
 • semester: fler semesterdagar än semesterlagen
 • stöd vid omorganisation och nedskärningar
 • ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid
 • hur och när de anställda har rätt till inflytande och information om beslut, så kallat
 • medbestämmande för de anställda
 • kompetensutveckling
 • lag eller avtal

Ett kollektivavtal kan bara ändras om arbetsgivarens och de anställdas representanter är överens. Om avtalet inte följs kan du vända dig till den fackliga organisationen på din arbetsplats.

Så mycket är ditt kollektivavtal värt

Inte minst kan kollektivavtal göra stor skillnad i plånboken. Du som har kollektivavtal får exempelvis högre ersättning om du är hemma med barn, blir sjuk eller har oturen att drabbas av en arbetsskada. Din pension påverkas också till det bättre med kollektivavtal, och skillnaden kan vara hundratusentals kronor den dagen då slutar arbeta. Testa själv i snurran nedan!

 

Senaste nytt om kollektivavtal

Nytt avtal med Vårdföretagarna

2023-07-04 15:00

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal