Kommun- eller regionanställd – Fysioterapeuterna

Kommun- eller regionanställd

Kollektivavtalen gäller för fysioterapeuter (sjukgymnaster) anställda inom region och kommun och innehåller löneavtal, allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal.

Löneavtalet har ingen fastställd garanterad lönenivå utan bygger på en fortsatt utveckling av den lokala lönebildningen och en tydligare koppling mellan kunskap, resultat och lön.

Gällande kollektivavtal finner du längre ner på sidan.

 

Om AkademikerAlliansen

Från den 1 april 2019 ingår Fysioterapeuterna i AkademikerAlliansen som är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommuner och regioner med 16 Sacoanslutna förbund. 

Förbunden förhandlar gemensamt gentemot SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Arbetet samordnas genom AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.

SKR företräder i förhandlingarna även Sobona, som är kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Samarbetet berör de cirka 7 500 av förbundets medlemmar som är anställda inom kommun och region.