Statligt anställd – Fysioterapeuterna

Statligt anställd

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Saco-S består av Sacoförbund där Fysioterapeuterna är ett. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Arbetsgivarverket har medlemmar som är myndigheter och affärsverk men också andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. 

Lokalt på myndigheterna företräds medlemmar av gemensamma lokalföreningar. De är antingen förbundsföreningar, Saco-S-föreningar eller Saco-S-råd.  

Det kollektivavtal som du som anställd inom statlig sektor omfattas kan du läsa nedan.