Privat anställd – Fysioterapeuterna

Privat anställd

För privatanställda tecknar Fysioterapeuterna kollektivavtal, genom parten Akademikerförbunden. Här finns de fullständiga kollektivavtalen att läsa eller ladda ner.

Aktuellt gällande Covid-19

Knegdeg


Almega vårdföretagarna

Kollektivavtalen gäller för anställda vars arbetsgivare är anslutna till Almega Vårdföretagarna.

Företagshälsovård (Bransch D)

Bransch D - Företagshälsovård (uppdaterat dec 2019)

Förhandlingsprotokoll inkl. bilagor (uppdaterat nov 2019)

Vård, behandling och omsorg (Bransch E)

Bransch E - Vård, Behandling och Omsorg (uppdaterat jan 2020)

Förhandlingsprotokoll inkl. bilagor (uppdaterat nov 2019)

Äldreomsorg (Bransch F)

Bransch F - Äldreomsorg (uppdaterat nov 2019)

Förhandlingsprotokoll inkl. bilagor (uppdaterat nov 2019)


Arbetsgivarorganisationen KFO (Blir Fremia den 1 januari 2021)

Avtalet gäller anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg vars arbetsgivare är anslutna till Kooperationens förhandlingsorganisation (KFO). Gäller från och med 1 januari 2019.

Alllmänna anställningsvilkor och löneavtal KFO


Arbetsgivaralliansen

Branch- och löneavtal för vård och omsorg.

Arbetsgivaralliansen Vård-och omsorg avtal 2017-2020