Privat anställd – Fysioterapeuterna

Privat anställd

För privatanställda tecknar Fysioterapeuterna kollektivavtal, genom parten Akademikerförbunden. Här finns de fullständiga kollektivavtalen att läsa eller ladda ner.


Almega vårdföretagarna

Kollektivavtalen gäller för anställda vars arbetsgivare är anslutna till Almega Vårdföretagarna.

Företagshälsovård (Bransch D)

Bransch D - Företagshälsovård (uppdaterat nov 2021)

Förhandlingsprotokoll inkl. bilagor (uppdaterat nov 2019)

Vård, behandling och omsorg (Bransch E)

Bransch E - Vård, Behandling och Omsorg (uppdaterat okt 2021)

Förhandlingsprotokoll inkl. bilagor (uppdaterat nov 2019)

Äldreomsorg (Bransch F)

Bransch F - Äldreomsorg (uppdaterat jan 2021)

Förhandlingsprotokoll inkl. bilagor (uppdaterat nov 2019)


Arbetsgivarorganisationen Fremia (tidigare KFO och Idea)

Avtalet gäller anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg vars arbetsgivare är anslutna till Kooperationens förhandlingsorganisation Fremia. Gäller från och med 1 januari 2019.

Alllmänna anställningsvilkor och löneavtal Fremia


Arbetsgivaralliansen

Branch- och löneavtal för vård och omsorg.

Arbetsgivaralliansen Vård-och omsorg avtal 2020-2023