Privat anställd – Fysioterapeuterna

Privat anställd

För privatanställda tecknar Fysioterapeuterna kollektivavtal, genom parten Akademikerförbunden. Här finns de fullständiga kollektivavtalen att läsa eller ladda ner.


Almega vårdföretagarna

Kollektivavtalen gäller för anställda vars arbetsgivare är anslutna till Almega Vårdföretagarna.

Företagshälsovård (Bransch D)

Bransch D - Företagshälsovård (uppdaterat nov 2021)

Vård, behandling och omsorg (Bransch E)

Bransch E - Vård, Behandling och Omsorg (uppdaterat okt 2021)

Äldreomsorg (Bransch F)

Bransch F - Äldreomsorg (uppdaterat jan 2021)


Arbetsgivarorganisationen Fremia 

Kollektivavtalet gäller för anställda vars arbetsgivare är ansluten till Kooperationens förhandlingsorganisation Fremia. 

Allmänna anställningsvilkor och löneavtal Fremia (gäller from 2023-06-01)


Arbetsgivaralliansen

Kollektivavtalet gäller för anställda vars arbetsgivare är ansluten till Arbetsgivaralliansen.

Arbetsgivaralliansen Vård-och omsorg avtal 2020-2023

Bransch och löneavtal idrott tjänstemän