Privat anställd

För privatanställda tecknar Fysioterapeuterna kollektivavtal inom de branscher som medlemmar främst är förekommande. Här finns de fullständiga kollektivavtalen att läsa eller ladda ner.

Företagshälsovård (Bransch D)

Avtalet gäller för anställda vars arbetsgivare är anslutna till Almega Vårdföretagarna. Avtalet...

Vård, Behandling och Omsorg (Bransch E)

Förbundet har tecknat löneavtal samt avtal om allmänna villkor med Vårdföretagarna.

Äldreomsorg (Bransch F)

Förbundet har tecknat löneavtal samt avtal om allmänna villkor med Vårdföretagarna.

Hälsa, vård och omsorg (KFO)

Avtalet gäller anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg vars arbetsgivare är anslutna till...