Framtidens arbete

Almega och Saco-P, där Fysioterapeuterna ingår, har tagit fram en gemensam webbsida där parterna redovisar sitt gemensamma arbete med att utveckla och modernisera de privatanställdas kollektivavtal.