Vägar till svensk legitimation – Fysioterapeuterna

Vägar till svensk legitimation

Här finns information, vägledning och stöd till dig som är utbildad till fysioterapeut i annat land och som vill få svensk legitimation för att kunna börja jobba som legitimerad fysioterapeut i Sverige.

För att jobba som fysioterapeut i Sverige måste du ha svensk legitimation. Yrkestiteln är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig för fysioterapeut.

Fysioterapeut med examen inom EU/EES

För dig som har fysioterapeutexamen från ett annat EU/EES-land och som är intresserad av att arbeta i Sverige gäller EU-direktivet för erkännande av yrkeskvalifikationer. EU-direktivet innebär att om du har godkänt legitimationsbevis från annan medlemsstat har du rätt att jobba som fysioterapeut i Sverige. För att kunna göra det behöver du:

  • kunna visa att du har språkkunskaper i svenska, danska eller norska samt ansöka om svensk legitimation som fysioterapeut vid Socialstyrelsen.

Fysioterapeut med examen utanför EU/EES och Schweiz

För dig som är utbildad utanför EU/EES finns det två olika vägar till svensk legitimation som fysioterapeut:

  1. Vägen till legitimation via ansökan till Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Efter avslutad kompletterande utbildning är du behörig att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.
  2. Vägen till legitimation via Socialstyrelsen*: Består av flera olika steg, se nedan 1-5. Efter genomgångna steg 1-4 är du behörig att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen:

* Det är individuellt hur lång tid det att få sin legitimation. Vanligtvis tar det mellan 2-4 år från det att du får din utbildning granskad till det att du får din legitimation godkänd.

För båda vägarna gäller att:

  • först få din utländska utbildning initialt granskad och bedömd av Socialstyrelsen. Det innebär att de tittar på om din utbildning är är jämförbar med den svenska utbildningens nivå, längd och innehåll. 
  • lära dig bra svenska (minst godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3 via Komvux eller motsvarande)
  • förstå hur den svenska sjukvården fungerar

Vägen till legitimation via svensk fysioterapeututbildning

Om du inte har en avslutad utbildning efter gymnasiet, eller om din utbildning inte är jämförbar med den svenska, kan du studera för att ta en svensk examen på någon av våra åtta utbildningsorter och sedan ansöka om legitimation för ditt yrke. Universitetet där du blir antagen till utbildningen bedöma om du kan förkorta din studietid med hjälp av dina tidigare studier.

Läs mer om universitetutbildnigen till fysioterapeut på  Saco:s webbplats:


Vägen till jobben

Webbplatsen "Vägen till jobben" ger bra samlad överblick och information kring vägen till svensk legitimation som fysioterapeut och etablering på arbetsmarknaden. Information och vägledning ges även här till dig som arbetar med rekrytering och handledning inom kommuner och regioner.


Aktuellt

Förbundet utvecklar webbaserad utbildning för nyanlända

2020-01-30 15:06

Utländsk examen

Satsning på nyanlända fysioterapeuter

2019-08-28 15:36

Utbildning, Utländsk examen

Tips och stöd på vägen till svensk legitimation

Här nedan hittar du stöd och tips kring olika vägar för att lära dig svenska, information om...

Vad innebär det att ha svensk legitimation som fysioterapeut?

Krav för att erhålla legitimation För att få legitimation och för att arbeta som fysioterapeut...

Om fysioterapeut - för dig som ny i Sverige

Här kan du läsa mer om yrket och professionen som fysioterapeut i Sverige.

Stöd och information - till arbetsgivare

Kommer du i kontakt med en fysioterapeut med utländsk utbildning som vill börja jobba som...

Kontakt

Anna Lindhoff, utbildningssamordnare, på professions- och fackförbundets Fysioterapeuterna kansli...