Kontakt – Fysioterapeuterna

Kontakt

Anna Lindhoff, utbildningssamordnare, på professions- och fackförbundets Fysioterapeuterna kansli, är kontaktperson i frågor som rör legitimationsprocessen och etablering på svenska arbetsmarknaden.

Kontakta Anna om du har frågor om legitimationsprocessen eller om du har förslag på information som skulle vara bra att samla på denna hemsida. Du når henne på e-post: anna.lindhoff@fysioterapeuterna.se