Om fysioterapeut - för dig som ny i Sverige – Fysioterapeuterna

Om fysioterapeut - för dig som ny i Sverige

Här kan du läsa mer om yrket och professionen som fysioterapeut i Sverige.

Du hittar här även tips till information på Fysioterapeuternas webbplats som ger ytterligare inblick i yrkesutövningen som fysioterapeut i Sverige. 

Yrket och professionen i Sverige

Fysioterapi är både en profession och ett vetenskapsområde och dessa är integrerade i varandra. På vår webblats kan du läsa mer om yrket och professionen, fysioterapin som vetenskap samt evidensbaserat arbetssätt i fysioterapi under:

Mer information på vår webbplats

Här är tips till information på vår webbplats och sociala medier som kan ge ytterligare inblick i yrkesutövningen som fysioterapeut i Sverige:

 • Ta del av våra 16 sektioners arbete och aktiviteter kring professionella frågor och utveckling inom de olika inriktningar och områden som fysioterapeuter är verksamma inom: Sektionerna
 • Förbundets Tidning Fysioterapi
 • Ta del av faktablad Fysioterapi ger resultat Pågående utvecklingsarbete av faktablad utifrån samlad aktuell evidens och hälsoekonomiska tal inom olika angelägna områden där fysioterapeuter kan bidra med sin kompetens.
 • Webbsända seminarier och aktiviteter med olika teman utifrån aktuell evidens och forskning inom fysioterapi som Fysioterapeuterna arrangerat bland annat vid förbundets återkommande konferensdagar samt andra arrangemang som vid till exempel Almedalen: Play
 • Fysioterapeuternas podd, En podd i rörelse som syftar till att vara en röst i samhällsdebatten och sätta fokus på Fysioterapeuternas vision om att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.
 • Följ Fysioterapeuterna på Facebook, Instagram och Twitter.
 • Fysioterapeuternas förbundsordförande Cecilia Winbergs blogg
 • Förbundets vision och uppdrag samt politik och påverkansarbete: Förbundets politik
 • Fysioterapeuternas 21 lokala distrikts arbete: Distrikten

Tips på länkar

Här är tips på länkar till andra webbplatser (myndigheter, organisationer) att ta stöd av som fysioterapeut i yrkesutövningen:

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg.  Här kan du läsa mer om Socialstyrelsen uppdrag som myndighet. Här nedan är några tips på webbsidor att ta stöd av och få inblick i yrkesutövningen som fysioterapeut i svensk hälso- och sjukvård:

Sveriges kommuner och regioner (SKR)
SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation där alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
SBU är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder. På SBU:s webbplats kan du ta del av och söka efter publikationer, pågående projekt av med med koppling till hälso- och sjukvård och fysioterapi. 

FYSS
FYSS är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Målet med FYSS är att bidra till att sprida kunskap inom hälso- och sjukvården om att:

 • en fysiskt aktiv livsstil medför minskad risk att utveckla ett flertal olika sjukdomstillstånd
 • fysisk aktivitet i många fall utgör en viktig del av sjukdomsbehandlingen

Podcasten Fysion säger
Sektionen för fysioterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet har en podcast Fysion säger  som tar upp aktuell evidens inom olika områden.