Om fysioterapeut - för dig som ny i Sverige

Här kan du läsa mer om yrket och professionen som fysioterapeut i Sverige.

Du hittar här även tips till information på Fysioterapeuternas webbplats som ger ytterligare inblick i yrkesutövningen som fysioterapeut i Sverige. 

Yrket och professionen i Sverige

Fysioterapi är både en profession och ett vetenskapsområde och dessa är integrerade i varandra. På vår webblats kan du läsa mer om yrket och professionen, fysioterapin som vetenskap samt evidensbaserat arbetssätt i fysioterapi under:

Mer information på vår webbplats

Här är tips till information på vår webbplats och sociala medier som kan ge ytterligare inblick i yrkesutövningen som fysioterapeut i Sverige:

  • Ta del av våra 16 sektioners arbete och aktiviteter kring professionella frågor och utveckling inom de olika inriktningar och områden som fysioterapeuter är verksamma inom: Sektionerna
  • Förbundets Tidning Fysioterapi
  • Ta del av faktablad Fysioterapi ger resultat Pågående utvecklingsarbete av faktablad utifrån samlad aktuell evidens och hälsoekonomiska tal inom olika angelägna områden där fysioterapeuter kan bidra med sin kompetens.
  • Webbsända seminarier och aktiviteter med olika teman utifrån aktuell evidens och forskning inom fysioterapi som Fysioterapeuterna arrangerat bland annat vid förbundets återkommande konferensdagar samt andra arrangemang som vid till exempel Almedalen: Play
  • Fysioterapeuternas podd, En podd i rörelse som syftar till att vara en röst i samhällsdebatten och sätta fokus på Fysioterapeuternas vision om att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.
  • Följ Fysioterapeuterna på Facebook, Instagram och Twitter.
  • Fysioterapeuternas förbundsordförande Stefan Jutterdals blogg
  • Förbundets vision och uppdrag samt politik och påverkansarbete: Förbundets politik
  • Fysioterapeuternas 21 lokala distrikts arbete: Distrikten