Stöd och info - till arbetsgivare – Fysioterapeuterna

Stöd och information - till arbetsgivare

Kommer du i kontakt med en fysioterapeut med utländsk utbildning som vill börja jobba som fysioterapeut i Sverige?

Här nedan är tips på webbplatser som ger bra samlad information kring vägen till svensk legitimation som fysioterapeut samt stöd kring språket på arbetsplatsen för dig som arbetsgivare och kollega.

Vägen till jobben

På webbplatsen Vägen till jobben ges samlad information och stöd för både arbetsgivare och handledare i kommuner och regioner samt nyanlända med relevant utbildning inom bland annat vårdsektorn avseende vägen till svensk legitimation och etablering på den svenska arbetsmarknaden. 

Webbplatsen är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med flera fackliga organisationer.

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande

SKR har tillsammans med flera andra fackförbund velat utveckla och införa olika metoder för språkstöd till nyanlända. Ett av verktygen är ”Lyft språket på jobbet – handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande”.

Handboken har finansierats med främjandemedel från Arbetsförmedlingen inom ramen för SKLs projekt Vägar till jobb – ta tillvara nyanländas kompetens i välfärden.