Tips och stöd på vägen till svensk legitimation

Här nedan hittar du stöd och tips kring olika vägar för att lära dig svenska, information om språkutbildningar (SFI) för medicinsk personal samt webbintroduktion till svensk hälso- och sjukvård med mera.

Lära dig svenska

Börja studera svenska så fort som möjligt! Innan du kan ansöka om legitimation måste du bevisa att du kan svenska språket tillräckligt bra.

På Arbetsförmedlingen får du råd om var du kan studera svenska, de gör också en individuell bedömning om du har rätt till ekonomiskt stöd när du studerar.

Hjälpmedel och verktyg för att träna svenska 

Nyheter, poddar och e-böcker på lätt svenska

 

Nyheter på lätt svenska

Poddar på lätt svenska, blandade ämnen

E-böcker på lätt svenska
Listan kommer från Stockholms stadsbibliotek (låna e-boken på biblioteket i din kommun om du inte bor i Stockholm)

 

SFI för medicinsk personal från annat land

 

Svenska för medicinsk personal (SFA), Köping, Region Västmanland

Svenska för medicinsk personal (SFM), Huddinge, Region Stockholm

En språkutbildning för dig som har en akademisk utbildning och legitimation inom ett medicinskt yrke från annat land och vill lära dig svenska snabbt. Både svenska och orienteringskurser i medicinsk svenska samt studiebesök/auskultationer i vården samt temadagar ingår:

Öppen webbaserad introduktionskurs till svensk hälso- och sjukvård

Arbetsförmedlingen

På Arbetsförmedlingens webbplats hittar du till exempel:

  • Blankett Ansökan om etableringsersättning
  • Blankett för sammanställning över intyg
  • Ansökan om nystartsjobb

 

CSN (Financial Aid For Studies)

På CSN:s webbplats hittar du bland annat:

  • Studiehjälp på olika språk
  • Rätten till studiestöd

Migrationsverket (Immigration Agency)

På Migrationsverkets webbplats hittar du bland annat:

  • Information om ansökan om arbetstillsånd, uppehållstillstånd, asyl
  • Studera och forska i Sverige