Vad innebär det att ha svensk legitimation som fysioterapeut? – Fysioterapeuterna

Vad innebär det att ha svensk legitimation som fysioterapeut?

Krav för att erhålla legitimation

För att få legitimation och för att arbeta som fysioterapeut krävs fysioterapeutexamen vilket motsvarar kraven för akademisk yrkesexamen. 

Legitimationen är personlig och gäller dygnets 24h. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen, enligt Patientsäkerhetslagen (länk) och innebär en garanti om behörighet att utöva ett visst yrke och det ansvar och skyldigheter som det medför för den som är legitimerad.

Självständig yrkesansvar och autonomi

Som legitimerad fysioterapeut i Sverige har du ett självständigt yrkesansvar och autonomi i din yrkesutövning. Det innebär att du som fysioterapeut får undersöka och sätta diagnos utifrån undersökning. Det innebär även att du som fysioterapeut ska tillämpa evidensbaserade metoder som är till nytta för patienter/klienter samt att du har eget ansvar för att hålla dig uppdaterad kring kunskapsutvecklingen och forskningen inom fysioterapiområdet där du är verksam.

Legitimationen innebär skyldigheter

Den legitimerade fysioterapeuten ska arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En legitimation inger förtroende hos patienter/klienter. Legitimationen innbär även av vi styrs av lagar och regler som man som all medicinska legitimationsyrken behöver följa för att behålla legitimationen. På vår webbplats har vi samlat länkar till de lagar som reglerar fysioterapeuters utbildning och yrkesutövning samt etiska principer: