Årsmöte – Fysioterapeuterna

Årsmöte

Distriktets årsmötet hålls vanligtvis i november månad. Alla medlemmar kallas via e-post och datumet anslås också under aktuellt här på sidan.

Är du intresserad av att lyfta en fråga vid årsmötet? Kontakta styrelsen här

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet under nästa verksamhetsår? Kontakta valberedningen


Årsmöteshandlingar

 

Årsmötesprotokoll 2022-03-02

Verksamhetsberättelse 2021

Ekonomiskt resultat 2021

Verksamhetsplan 2022

Budget 2022