Årsmöte – Fysioterapeuterna

Årsmöte 2024

Distriktets årsmötet hålls i februari månad. Alla medlemmar kallas via e-post och datumet anslås också under aktuellt här på sidan.

Är du intresserad av att lyfta en fråga vid årsmötet? Kontakta styrelsen här

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet under nästa verksamhetsår? Kontakta valberedningen


 

Årsmöteshandlingar

 

Dagordning 

Verksamhetsplan för 2024

Verksamhetsberättelse för 2023

Ekonomiskt resultat för 2023
Komplett bokföring kommer att finnas tillhanda under årsmötet.

Revisionsberättelse