Lönerevision 2023 – Fysioterapeuterna

2023-01-31 12:01

Distrikt Dalarna

Lönerevision 2023 för Region Dalarna

Fysioterapeuterna distrikt Dalarna har inför årets lönerevision i Region Dalarna fått lämna in en behovsbeskrivning och även haft ett möte med HR. I den behovsbeskrivningen och på mötet har vi varit mycket tydliga med att vi inte är nöjda med nuvarande löneläge, informerat om att vi har en negativ livslön, att löneutvecklingen är alldeles för dålig och att vi inte kompenseras i lön för ökat ansvar.

Vidare har vi nämnt det allt mer besvärliga rekryteringsläget, att många verksamheter går underbemannade och inte får några sökande och att de få som söker, väljer att gå på andra intervjuer pga. den låga lön som erbjuds inom regionen.

Vi Fysioterapeuter är tyvärr inte prioriterade i årets lönerevision. Trots detta är det mycket viktigt att löneprocessen går rätt till. Du har rätt att få en tydlig och muntlig motivering till din nya lön. Upplever du att det inte går rätt till eller har frågor vill vi att du hör av dig till oss i styrelsen eller till ditt arbetsplatsombud.

Senaste nyheterna

Årsmöte 2023

2024-01-10 07:32

Distrikt Dalarna

Varmt välkomna på årsmöte den 7 februari.

Save the date

2023-10-28 10:20

Distrikt Dalarna

Årsmötet för distrikt Dalarna kommer att hållas den 7 februari (år 2024) kl. 17.00. Mer informati...

Lönerevision 2023 för Region Dalarna

2023-01-31 12:01

Distrikt Dalarna

Fysioterapeuterna distrikt Dalarna har inför årets lönerevision i Region Dalarna fått lämna in en...

Välkommen på årsmöte!

2023-01-02 15:24

Distrikt Dalarna

Onsdagen den 1 februari klockan 17.00 är det dags för distrikt Dalarna att ha sitt årsmöte.

Inbjudan Medlemsträff den 8 September

2022-08-24 07:22

Distrikt Dalarna

Den 8 september är det Fysioterapins dag. Temat för i år är medlemmarna. Styrelsen i distrikt...