Möte med hälso- och sjukvårdsdirektör Region Dalarna – Fysioterapeuterna

2022-02-02 11:52

Distrikt Dalarna

Möte med hälso- och sjukvårdsdirektör Region Dalarna

Idag har vi i Distriktsstyrelsen haft glädjen att träffa Hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Dedering. Med på mötet var även Åke Kjellin, Divisionschef för Medicinsk service, samt Helén Kastemyr, Divisionschef för primärvården.

Samtal fördes kring Fysioterapeuternas roll i hälso- och sjukvården både i nutid och framtid. Vi fick framföra våra synpunkter och de svårigheter vi ser med omställningen till God och Nära vård. Samtalet handlade också om nuläget vad gäller vår professions möjlighet till löne- och karriärutveckling och hur en förändring ska kunna ske. 

Vi diskuterade även hur vi ska synas och höras mer. Samtliga inblandade tryckte på vikten av att vi måste synas och höras mer på alla arenor som vi verkar på. Vi måste alla hjälpas åt för att lyfta våra frågor antingen till närmsta chef, andra professioner som vi jobbar nära, till oss i distriksstyrelsen eller till facket centralt.

Vi upplevde att vi blev lyssnade på och att en vilja finnas att jobba vidare med dessa frågor samt att följa upp dagens möte. 

Hör gärna av er till oss i styrelsen om ni har frågor/ funderingar eller själva har idéer kring hur vi kan påverka mer. Hör gärna av er om ni vill engagera er mer fackligt antingen som korta uppdrag, arbetsplatsombud eller om du vill ingå i styrelsen. Ju fler vi är desto större chans har vi att påverka!

Mvh

Styrelsen

Senaste nyheterna

Inbjudan Medlemsträff den 8 September

2022-08-24 07:22

Distrikt Dalarna

Den 8 september är det Fysioterapins dag. Temat för i år är medlemmarna. Styrelsen i distrikt...

Save the date

2022-06-27 07:55

Distrikt Dalarna

Den 8:e september är det Fysioterapins dag och i år ska medlemmarna vara i fokus.

Inför meddelande om lön

2022-03-22 14:58

Distrikt Dalarna

Fysioterapeuter är i Region Dalarna prioriterade i årets lönerevision.

Möte med hälso- och sjukvårdsdirektör Region Dalarna

2022-02-02 11:52

Distrikt Dalarna

Idag har vi i Distriktsstyrelsen haft glädjen att träffa Hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Dederin...

Välkomna på årsmöte!

2021-12-30 15:06

Distrikt Dalarna

Kallelse till årets årsmöte kommer inom kort. Årsmötet för året kommer vara den 10/2 2022 och...