Örebro – Fysioterapeuterna

Välkommen till Distrikt Örebro

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur Fysioterapeuterna arbetar lokalt.

Är du medlem och vill ha fackligt stöd och hjälp?

  1. Om ditt ärende gäller din arbetsplats eller arbetsmiljö ska du i första hand kontakta ditt arbetsplatsombud. 
  2. Saknas arbetsplatsombud kontakta Distrikt Örebro på frad.orebro@fysioterapeuterna.se
  3. Om du har ett ärende som är brådskande kan du alltid kontakta fackliga centrala medlemsrådgivningen. Kontaktuppgifter till fackliga centrala medlemsrådgivningen

Fysioterapeuterna Örebro

Kontaktuppgifter till styrelsen i Distrikt Örebro.

Internationella Fysioterapins dag

Årets program från Fysioterapins dag i Örebro: Fys ioterapins dag  2023 Nedan kan du se tidigare...

Medlemssida Örebro

Här kan du som medlem ta del av sådant som protokoll från styrelsemöten, den nya verksamhetsplane...

Aktuellt

Lena, Jenny och Erika i senaste numret av fysioterapeuterna!

2024-01-03 18:37

Distrikt Örebro

Träff med politiker

2023-11-11 22:07

Distrikt Örebro

Lenas pilotstudie på SVT

2023-11-02 20:41

Distrikt Örebro