Styrelsen – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna Örebro

Kontaktuppgifter till styrelsen i Distrikt Örebro.

Kontakta oss på orebro@fysioterapeuterna.se

Ordförande

Karin Lorin
karin.lorin@regionorebrolan.se

Vice ordförande

vakant

Ledamöter

Sara Axeliusson                                                                                   

Regionalt förhandlingsansvarig

Sara Axeliusson                                                                      frad.orebro@fysioterapeuterna.se

Kassör

Liv Näsholm
liv.nasholm@regionorebrolan.se

Webbredaktör

Sofie Odelius-Regnell
sofie.odelius-regnell@regionorebrolan.se

Suppleanter

Helena Bäck (Bäckenbottendysfunktion)

Lina Svensson (Hemrehab)

Mia Linn Arvidsson Lindvall (Kontaktperson för forskningsfrågor)

Sandra Caris (Löneöversyn)

Therese Sundh (Specialistordningen)

Revisorer                                                          

Maria Hindenborg (ordinarie)

Åsa Andersson (suppleant)

Valberedning

Erika Hindorf-Henriksson

Sandra Andersson

Therese Windahl