Styrelsen – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna Örebro

Kontaktuppgifter till styrelsen i Distrikt Örebro.

Kontakta oss på orebro@fysioterapeuterna.se

Ordförande

Karin Lorin
karin.lorin@regionorebrolan.se

Vice ordförande

vakant

Ledamöter

Anna Ärlebäck
anna.arleback@regionorebrolan.se      

Sara Axeliusson                                                                                   

Regionalt förhandlingsansvarig

Sara Axeliusson                                                                      frad.orebro@fysioterapeuterna.se

Kassör

Liv Näsholm
liv.nasholm@regionorebrolan.se

Webbredaktör

Sofie Odelius-Regnell
sofie.odelius-regnell@regionorebrolan.se

Suppleanter

Daniel Landegren (aktivitetsgrupp)

Emma Nilsing-Strid

(Kontaktperson vid frågor gällande forskning)

Helena Bäck (Bäckenbottendysfunktion)

Lina Svensson
(Hemrehab)

Sandra Caris
(Löneöversyn)

Therese Sundh (Nätverk för specialister)

Revisorer                                                                                       Maria Hindenborg

Åsa Andersson 

Valberedning

Erika Hindorf-Henriksson

Sandra Andersson