Politiker följer Fysioterapeuter i rörelse – Fysioterapeuterna

2019-09-02 20:48

Distrikt Västerbotten

Politiker följer Fysioterapeuter i rörelse

2019-08-13

Under parollen "följ ett yrke i rörelse" träffade Anna-Lena Danielsson (s), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region Västerbotten Elisabeth Pietilä Holmner, leg sjukgymnast, specialist i smärta och smärtrehabilitering och Med dr. som arbetar på smärtrehab, Norrlands Universitetssjukhus. Förmiddagen bestod bland annat av samtal om kompetensutveckling och rekrytering, förebyggande insatser och levnadsvanor. 

Tack Elisabeth och Anna-Lena för att ni tog er tid att mötas och samtala kring viktiga  hälso- och sjukvårdsfrågor!

2019-08-27

Två veckor senare är det dags för Kjell Bäckström (v), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten att följa Anne-Marie Zackrisson, specialistsjukgymnast i mental hälsa, på Ersboda hälsocentral. Under dagen fick Kjell delta i gruppverksamhet som Anne-Marie håller i. De hade också många bra samtal kring förebyggande insatser, kompetensförsörjning, specialisttjänster och fysioterapi vid psykisk ohälsa. 

Tack Anne-Marie och Kjell för att ni tog er tid att mötas och tack Kjell för att du ville följa ett yrke i rörelse!

Senaste nyheterna

Senaste nytt från Distriktsstyrelsen

2023-12-08 09:42

Under hösten kom förbundsordförande Cecilia Winberg på besök till Västerbotten. I Umeå besökte ho...

Meet & Greet med Cecilia Winberg

2023-10-18 08:43

25 – 26 oktober kommer förbundsordförande Cecilia Winberg samt förbundets socialpolitiska strateg...

Fysioterapins Dag 2023

2023-09-18 08:46

Fysioterapins dag och förbundets 80års dag har passerat. Dagen till ära firades runt om i...

Fysioterapins dag och besök av förbundets ordförande Cecilia Winberg

2023-09-01 08:59

Höstterminen har startat igång och vi från styrelsen vill dela med oss av vad som händer framöver...

Ny styrelse 2023 och lite vad som händer framåt

2023-04-17 09:24

Distrikt Västerbotten

Nu är det redan 2 månader sedan årsmötet för distriktet där vi valde ny styrelse för 2023.  Vi...