Senaste från DS – Fysioterapeuterna

2023-12-08 09:42

Senaste nytt från Distriktsstyrelsen

Under hösten kom förbundsordförande Cecilia Winberg på besök till Västerbotten. I Umeå besökte hon Habiliteringscentrum Västerbotten och fick ta del av deras mångåriga och strategiska arbete kring livslångt lärande. Efter detta hölls ett påverkansmöte på samma tema tillsammans med ledamöter från regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Detta möte har i efterhand mynnat ut i en interpellation av Centerpartiet till Regionfullmäktige om hur de tänker kring att resurssäkra fysioterapeuter i samband med stora pensionsavgångar, som vi står inför. Dagen innehöll även ett möte med Anders Edström, utvecklingsstrateg på Region Västerbotten för att få mer kunskap om Regionens arbete med omställning mot nära vård. Cecilia träffade även medlemmar och samtalade kring arbetsvillkor, arbetsmiljö, lön med mera. 
Dagen efter besökte Cecilia Skellefteå där hon tog del av rehabcentrums projekt kring fysioterapeut på akuten. Ett projekt som pågick under 2022. Vi hade också ett medlemsmöte i Skellefteå där vi bland annat pratade ojämlikheter i länet samt lön- och resursutmaningar.
Vidare så träffade Cecilia socialförvaltningens tjänstemän i Skellefteå kommun, även det på temat livslångt lärande, kompetens- och karriärvägar. Cecilia fick också möjlighet att delta på digital träff med det kommunala nätverket som finns för fysioterapeuter i Västerbotten. Tack till alla som deltagit och bidragit in under dessa dagar. Både styrelsen och Cecilia är nöjda och ser fram emot fortsatt påverkan kring lön, arbetsvillkor och fysioterapeuters livslånga lärande. Ta gärna del av förbundets utbildningspolitiska program här.   

Som påverkansarbete inför Cecilias besök hade vi bjudit in två politiker att följa en fysioterapeut under en halv dag i sin kliniska verksamhet. I Skellefteå fick socialnämndens ordförande Iosif Karambotis följa Sofia Stridsman i hennes arbete i kommunala hälso- och sjukvården. I Umeå följde hälso- och sjukvårdsnämnden 1:e vice ordförande Håkan Andersson med Viktoria Johansson, fysioterapeut på Habiliteringscentrum. 
“Följ ett yrke i rörelse” kallas denna påverkansmodell och är något som vi inom distrikt Västerbotten har använt oss av vid flera tillfällen under åren. Formatet har varit uppskattat av de gästande politikerna och vi i distriktsstyrelsen märker att studiebesöken har effekt. Känner du som medlem och kliniker att du skulle vilja visa en politiker din vardag, så hör av dig till oss i styrelsen så kan vi vara behjälpliga med planering och kontakter.  vasterbotten@fysioterapeuterna.se 

I oktober skickade distriktets förhandlingsansvariga, tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuters förhandlingsansvariga, in en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) med begäran om att DO skulle utreda huruvida Region Västerbotten följer diskrimineringslagens skrivningar om att förebygga osakliga löneskillnader på grund av kön. Tyvärr har DO svarat att myndigheten inte avser utreda vår anmälan. DO uppger aldrig skäl till sina beslut om att inte utreda. Påverkansarbete pågår dock i frågan från förbundet centralt bland annat genom deltagande i utredningar på nationell nivå.  

I november hade styrelsen planeringsdagar. Vi utvärderade verksamhetsplanen för 2023, planerade inför årsmötet och startade upp planeringen inför kommande styrelse år, som bland annat innebär kongress 15-16 november 2024. 

Save the date – 22/2 är det årsmöte med föreläsning

Distrikt Västerbotten håller sitt årsmöte torsdag 22 februari 2024. Som vanligt börjar vi med en digital föreläsning, med start kl 14. Lokaler kommer att bokas runt om i länet så att vi kan mötas fysiskt och höra föreläsningen tillsammans, med lite gott att äta. 
Temat på föreläsning är Varför är det så viktigt med lagom hela tiden? Några nedslag i molekylära, immunologiska och autonoma effekter av fysisk träning.  
Föreläsare är Michael Svensson, docent och lektor i idrottsmedicin och Mattias Hedlund, med dr. och lektor i fysioterapi. Oavsett vilket område av fysioterapi du är verksam inom, kommer detta tema att vara av högsta intresse. Vi får lära oss mer om hur fysisk träning påverkar alla delar av kroppen – att fysisk träning är medicin! 

Senaste nyheterna

Senaste nytt från Distriktsstyrelsen

2023-12-08 09:42

Under hösten kom förbundsordförande Cecilia Winberg på besök till Västerbotten. I Umeå besökte ho...

Meet & Greet med Cecilia Winberg

2023-10-18 08:43

25 – 26 oktober kommer förbundsordförande Cecilia Winberg samt förbundets socialpolitiska strateg...

Fysioterapins Dag 2023

2023-09-18 08:46

Fysioterapins dag och förbundets 80års dag har passerat. Dagen till ära firades runt om i...

Fysioterapins dag och besök av förbundets ordförande Cecilia Winberg

2023-09-01 08:59

Höstterminen har startat igång och vi från styrelsen vill dela med oss av vad som händer framöver...

Ny styrelse 2023 och lite vad som händer framåt

2023-04-17 09:24

Distrikt Västerbotten

Nu är det redan 2 månader sedan årsmötet för distriktet där vi valde ny styrelse för 2023.  Vi...