Förtroendevald – Fysioterapeuterna

Förtroendevald

Tack för att du vill engagera dig. Tillsammans är vi trovärdiga, i rörelse och starka!

Förtroendevald är du som är arbetsplatsombud, Sacoråd eller skyddsombud.  

Om du tar på dig ett förtroendeuppdrag på din arbetsplats så behöver distriktsstyrelsen anmäla detta till förbundet centralt. Vänligen hör av dig till regionalt förhandlingsansvarig för hjälp med detta. 

Distrikt Västerbotten har som mål att ha ett arbetsplatsombud på alla arbetsplatser där vi har Fysioterapeuter. Vi har också ett mål att rekrytera fler skyddsombud på de arbetsplatser där vi har Fysioterapeuter.

I enlighet med GDPR får inte uppgift om arbetsplatsombud och skyddsombud vara kända mellan olika arbetsplatser. Vi har därför tagit bort tidigare publicering här på webbplatsen.

Vid behov av kontakt med arbetsplatsombud eller skyddsombud på annan arbetsplats än din egen kan förhandlingsansvarig bistå med hjälp.

Vi från distriktsstyrelsen sammankallar till nätverk inom såväl region, primär kommunal verksamhet samt egna företagarna inom Västerbotten och ser fram emot att tillsammans sträva efter att få så god kunskap kring aktuella frågor, avtal m.m. 
Se närmare i kalendariumet för när nästa träff äger rum!

Tveka inte att höra av dig vid eventuella frågor!

vasterbotten@fysioterapeuterna.se